Utviklingskriteriet for våpeneksport
Les Utviklingskriteriet for våpeneksport

Utviklingskriteriet for våpeneksport

- En norsk og europeisk tilnærming

Rapporten tar for seg EUs utviklingskriterium for våpeneksport og hvordan dette påvirker norsk og europeisk våpeneksportpraksis. 

Skrevet av Mats Tony Birkelund. 

Les Utviklingskriteriet for våpeneksport

Relevante emner

Les også:

Militært forbruk og global våpenflyt 2013

Militært forbruk og global våpenflyt 2013

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel.

Rapporten gir et overblikk over globalt militært forbruk og våpenflyt, med et særlig fokus på Nord-Sør-dimensjonen i global våpenhandel, og adresserer også kostnader tilknyttet atomvåpen. 

Skrevet av Alexander Harang.

Fredsviljen nr 2 - 2012

Militær intervensjon; kreativ aksjonering og svenske Ofog; utstilling om fredskultur; Arms Trade Treaty; norsk eksportregelverk; rakettskjold

Rustningskappløp i Sør

Rustningskappløp i Sør

Rapporten gir en beskrivelse av tre aktuelle rustningskappløp i Nord-Afrika, Sør-Amerika og Sør-Asia. 

Skrevet av Alexander Harang.

Utgitt i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge og Slett U-landsgjelda.