Rapporter -

Norske våpen på avveie

Norske våpen på avveie

- En oversikt over norske eksportkontrollskandaler siden 1987

Rapporten oppsummerer de viktigste norske eksportkontrollskandalene siden eksportkontrolloven ble etablert i 1987. Siste del av rapporten innholder konklusjoner og anbefalinger. 

Skrevet av Alexander Harang. 

Rustningskappløp i Sør

Rustningskappløp i Sør

Rapporten gir en beskrivelse av tre aktuelle rustningskappløp i Nord-Afrika, Sør-Amerika og Sør-Asia. 

Skrevet av Alexander Harang.

Utgitt i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge og Slett U-landsgjelda.