Militært forbruk og global våpenflyt 2016
Les Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, samt noen utviklingspolitiske implikasjoner ved vårt militære forbruk. Rapporten skal bidra til formidling av relevant og aktuell forskning rundt temaer som opprustning og de utviklingsmessige konsekvensene av militarisering av samfunnet.

Etter flere år med redusert militært forbruk representerte 2015 et brudd med denne utviklingen. For første gang siden 2011 økte de globale militære utgiftene, til tross for at lavere oljepriser og økonomisk krise rammet mange land. Det globale militære forbruket var på 1676 milliarder dollar i 2015, noe som er 2,3% av verdens samlede BNP. Dette representerer en økning på omtrent 1% sammenlignet med 2014.

Økningen i det globale militære forbruket er først og fremst resultatet av fortsatt høyt forbruk i Asia, Øst- og Mellom-Europa og noen land i Midtøsten. I tillegg er nedgangen i militært forbruk vi har sett over de siste årene i en del vestlige land i ferd med å stabilisere seg.Vedvarende økonomiske problemer kan bidra til en reduksjon av både statlige og militære utgifter de neste årene. På den andre siden har spenningsnivået økt flere steder i verden, blant annet mellom Russland og NATO, og i Sør-Kinahavet, og konfliktene i Midtøsten vedvarer, noe som kan medføre økt fokus på militær opprustning. En slik utvikling, kombinert med økonomisk nedgang, kan ha en negativ innvirkning på bruk av ressurser til utviklingsformål.

Når det gjelder den globale våpenflyten i 2015 vedvarte trenden som har blitt tydelig de seneste årene, nemlig en sterkere grad av overføringer fra det globale nord til det globale sør. Oversikten over verdens største eksportører av våpen domineres av vestlige land, med USA klart i føringen, men Kina og Russland øker sin våpeneksport betraktelig. Seks av de ti største importørene av våpen er land i Asia/Oseania, mens importen til Midtøsten har økt betydelig.

Rapporten søker primært å bidra til forskningsformidling, og er tiltenkt bruk innen informasjonsarbeid i Norge om tematikken nedrustning for utvikling. Rapporten er finansiert med støtte fra Norad, og blir publisert i forbindelse med Global Campaign on Military Spending (GCOMS) og Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) som arrangeres i april hvert år.

Les Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Les også:

Når krigen blir autonom

Når krigen blir autonom

Vi har de siste årene sett en utvikling i samfunnet mot et sterkere fokus på ubemannet, mer autonom, teknologi, og militær sektor er intet unntak. Mens våpensystemer med en høy grad av autonomi allerede er utviklet og deployert, mener mange at helautonome våpensystemer vil være neste naturlige skritt.

Glemte konflikter: Myanmar

Glemte konflikter: Myanmar

Det er ikke nødvendigvis gitt at Myanmar passer inn i et prosjekt om glemte konflikter. Vi valgte likevel å inkludere landet, av ulike grunner. For det første har mye av mediedekningen av landet det siste året handlet om politisk utvikling og valg. Når konflikt har vært tema, har det stort sett omhandlet den forferdelige behandlingen av Rohingya-befolkningen, og den flyktningestrømmen dette har skapt, og ikke de andre konfliktene som fortsatt raser i landet. For det andre har regjeringen, i Statsbudsjettet for 2017, definert Myanmar som et post-konfliktland. Vi mener dette er langt fra sannheten, da konflikten i flere deler av landet er, og lenge har vært, eskalerende. Med dette som bakgrunn mente vi det var gode grunner til å inkludere Myanmar i prosjektet.

Glemte konflikter: Sør-Thailand

Glemte konflikter: Sør-Thailand

Thailand er for mange et velkjent ferieland. Kombinasjonen av fantastiske strender, imponerende templer og et dynamisk byliv trekker store mengder turister til landet hvert år, blant annet fra Norge. En ting mange besøkende ikke er klar over er at landets fire sørlige provinser, Yala, Narathiwat, Pattani og deler av Songkhla, har vært rammet av voldelig konflikt siden 2004. Nærmere 7000 mennesker, det store flertallet av disse sivile, har blitt drept mellom 2004 og 2017, mens myndighetenes respons stort sett har vært begrenset til å enten sende flere soldater, eller mer penger, for å bekjempe denne litt perifere sikkerhetstrusselen. Mens myndighetene mener opprørerne er terrorister og separatister, kaller opprørerne seg for nasjonalister som prøver å gjenopprette sitt rettmessige hjemland.