Mangfold, identitet og globalt medborgerskap
Les Mangfold, identitet og globalt medborgerskap

Mangfold, identitet og globalt medborgerskap

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den andre av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer.

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Les Mangfold, identitet og globalt medborgerskap

Relevante emner

Les også:

Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den tredje av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer.

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den første av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer. 

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Når krigen blir autonom

Når krigen blir autonom

Vi har de siste årene sett en utvikling i samfunnet mot et sterkere fokus på ubemannet, mer autonom, teknologi, og militær sektor er intet unntak. Mens våpensystemer med en høy grad av autonomi allerede er utviklet og deployert, mener mange at helautonome våpensystemer vil være neste naturlige skritt.