Kart over verdens militære forbruk
Les Kart over verdens militære forbruk

Kart over verdens militære forbruk

Grafisk framstilling av verdens rustningssituasjon. 

Utgitt i forbindelse med rapporten Rustningskappløp i Sør.

Les Kart over verdens militære forbruk

Relevante emner

Les også:

Militært forbruk og global våpenflyt 2013

Militært forbruk og global våpenflyt 2013

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel.

Rapporten gir et overblikk over globalt militært forbruk og våpenflyt, med et særlig fokus på Nord-Sør-dimensjonen i global våpenhandel, og adresserer også kostnader tilknyttet atomvåpen. 

Skrevet av Alexander Harang.

Fredsviljen nr 2 - 2012

Militær intervensjon; kreativ aksjonering og svenske Ofog; utstilling om fredskultur; Arms Trade Treaty; norsk eksportregelverk; rakettskjold