Høringsnotat til utenriks- og forsvarskomitéen om Meld. 5: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Fredslaget leverte et høringsnotat på de maksimale 2 sidene skrevet av Alexander Harang, Dag Hoel og Nic Marsh.

Les Høringsnotat til utenriks- og forsvarskomitéen om Meld. 5: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Les også: