Fredsviljen nr 2 - 2013

Arms Trade Treaty vedtatt; fredsskatt; diktatoreksport; militært forbruk; verneplikt for kvinner

Les Fredsviljen nr 2 - 2013

Les også:

Fredsviljen nr 2 - 2012

Militær intervensjon; kreativ aksjonering og svenske Ofog; utstilling om fredskultur; Arms Trade Treaty; norsk eksportregelverk; rakettskjold