Det kulturelle fredsarbeidet

Kan man egentlig sikre freden gjennom kulturarbeid? Fra Arendal til Bogotá snakkes det om fredskultur.

Les Det kulturelle fredsarbeidet

Les også:

Vil du øremerke skatten din til fred?

NY TID har beregnet at fredsorganisasjoner kunne fått 100 millioner overført ved en slik ordning. Når en regjering kan respektere borgernes rett til å nekte å delta direkte i krig, bør Staten også kunne innvilge borgerens rett til å nekte å betale for den samme krigen, mener Fredsskattalliansen i Norge.