Atomnedrustning i 2010
Les Atomnedrustning i 2010

Atomnedrustning i 2010

- Fra ikkespredningsavtale til forbud mot atomvåpen

Rapporten oppsummerer arbeidet med Ikkespredningsavtalens (NPT) tilsynskonferanse i 2010 og ser på et muligheten for å få til et forbud mot atomvåpen.

Skrevet av Alexander Harang. 

Les Atomnedrustning i 2010

Relevante emner

Les også:

Militært forbruk og global våpenflyt 2013

Militært forbruk og global våpenflyt 2013

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel.

Rapporten gir et overblikk over globalt militært forbruk og våpenflyt, med et særlig fokus på Nord-Sør-dimensjonen i global våpenhandel, og adresserer også kostnader tilknyttet atomvåpen. 

Skrevet av Alexander Harang.