Publikasjoner -

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den første av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer. 

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den tredje av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer.

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Norske våpen på avveie

Norske våpen på avveie

- En oversikt over norske eksportkontrollskandaler siden 1987

Rapporten oppsummerer de viktigste norske eksportkontrollskandalene siden eksportkontrolloven ble etablert i 1987. Siste del av rapporten innholder konklusjoner og anbefalinger. 

Skrevet av Alexander Harang. 

Rustningskappløp i Sør

Rustningskappløp i Sør

Rapporten gir en beskrivelse av tre aktuelle rustningskappløp i Nord-Afrika, Sør-Amerika og Sør-Asia. 

Skrevet av Alexander Harang.

Utgitt i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge og Slett U-landsgjelda.