Fredsundervisning

En viktig del av Norges Fredslags arbeid er fredsundervisning og annet opplysningsarbeid for fred. Vi formidler blant annet metoder for ikkevoldelig konflikthåndtering og holder kurs og innledninger for organisasjoner, skoler, folkehøgskoler, ungdomsgrupper og andre interesserte. 

Den metoden vi i dag benytter oss mest av i fredsundervisningsarbeidet kalles HIPP. HIPP står for Help Increase the Peace Programme 

HIPP bygger på ideen om erfaringsbasert læring gjennom deltakelse og en HIPP-workshop består av leker og øvelser som blant annet har som formål å styrke deltakernes selvfølelse og selvinnsikt, bygge tillit i en gruppe, utvikle empati og kommunikasjonsferdigheter, og gi deltakerne verktøy til å løse konflikter ikkevoldelig.

Her kan du lese mer om hva HIPP er og hvorfor vi bruker denne metoden i vår fredsundervisning

Her kan du se 7 kortfilmer om HIPP-metoden

Alle innlegg om HIPP.

I tillegg til HIPP-workshoper driver vi også med andre former for opplysningsarbeid for fred, som politisk skolering og kurs for skoler og folkehøgskoler. Nederst på denne siden finner du linker til kurspermer for fredsundervisning laget av Fredslaget i samarbeid med Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene.

Ta kontakt dersom du ønsker å få besøk fra våre fredsundervisere.

Fredsundervisere i Nord-Irland

Fredsundervisere i Nord-Irland

Hvordan kan vi dele metoder og erfaringer innen fredsundervisning – og hvordan kan vi involvere enda flere som lærere og fasilitatorer? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt på møtet mellom fem europeiske fredsorganisasjoner i Belfast i forrige uke.

24. 03. 2014Les
Ungdomsleir for fred

Ungdomsleir for fred

Den siste uka før skolestart, fra 13. til 16. august, var en gruppe ungdommer samlet på Voksenåsen i Oslo for å lære om fredsarbeid – for å bli fredsambassadører.

Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den tredje av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer.

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging

Kursperm for fredsundervisere

Dette er den første av fire kurspermer utgitt av Norges Fredslag. Kurspermene byr på en rekke øvelser som kan benyttes i klasserommet eller med mindre grupper ungdommer. 

Kurspermene er utarbeidet gjennom prosjektet Den Globale Fredsskolen som var et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene.