Fredskultur

Fredskultur

Norges Fredslag startet høsten 2016 en temagruppe for å fremme fredskultur. Metoden vi bruker er kunstbasert dialog og nettverksbygging i nærmiljøer for å forebygge konflikt, og fremme kreativt og konstruktivt samarbeid på tvers av etnisitet, kultur og religion. Fredskultur-gruppa gir også kunstbaserte bidrag til Fredslagets øvrige arbeid. 2. november blir det oppstartsmøte på Fredshuset i Oslo.

Hovedfokuset for Fredskultur-gruppa er å drive kreativ og konstruktiv nettverksbygging for å skape tilhørighet for flyktninger i sine nærmiljø. Vi driver nettverksgrupper der vi bruker kunstbasert metodikk i deltagelse på lokale arrangementer, med kunstbasert dialog av høy estetisk kvalitet. Deltagerne veiledes inn i samarbeid med lokale aktører om gruppas bidrag til arrangementet, og inn i egendrevet lokalt aktivitetstilbud. Arrangementene er strategiske arenaer for direkte kontakt med nøkkelpersoner i nærmiljøet fra frivillig sektor, interessegrupper og potensielle arbeidsgivere.

Vi følger UNESCOs definisjon av fredskultur: En forpliktelse til fredsbygging, megling, konfliktforebygging og -håndtering, fredsundervisning, ikkevoldsundervisning, toleranse, aksept, gjensidig respekt, interkulturell og interreligiøs dialog og forsoning.

Metoden vi bruker er kunst- og uttrykksmetodikk, der de kunstneriske språkene brukes for å utvide spillerommet rundt potensielle og/eller aktuelle konflikter. Kunstuttrykk egner seg til å skape en konstruktiv distanse til egen og andres part i konflikten, og til å konkretisere og visualisere nye innfallsvinkler og perspektiver. Les mer om metoden her: Conflict Transformation through Culture: Peace-Building and the Arts.

For mer informasjon om Fredskultur-gruppas arbeid og hvordan du kan bidra, sjekk ut nettsiden til Fredskultur-gruppa, eller ta kontakt med prosjektleder Kari Anne Næss på kari_anne@yours.com.

2. november kl. 17:30 blir det oppstartsmøte i Fredskultur-gruppa på Fredshuset i Oslo, etter visning av dokumentarfilmen In Pursuit of Peace om ikkevoldelig konflikthåndtering. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

The Bust Of A Murderer (2012) av Bariş Akzambaklar