Om oss

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Fredslagets øverste organ er Årsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Styret leder sekretariatet som tar seg av den daglige driften. De frivillige er organisert i temagrupper som jobber med å fremme fredsundervisning og fredskultur.

Tidslinje 2

Kontoret

Fredslagets sekretariat har kontorer i Fredshuset i Møllergata 12. Sekretariatet består av daglig leder Fredrik Heldal. Her finner du kontaktinfo.

Styret

Styret velges av Årsmøtet og sitter i ett år. Styret 2015-2016 består av:

  • Alexander Harang (leder)
  • Sara Nes
  • Torbjørn Gjefsen
  • Alexandra Tsiolas
  • Hanne Jansen
  • Taran Strand
  • Hanne Husaas
  • Kristian Takvam Kind

Styringsdokumenter

Her finner du Fredslagets vedtekter og prinsipprogram.  

Historie

NFL er landets eldste fredsorganisasjon, grunnlagt i 1885 av stortingsmannen Wollert Konow. Blant de første medlemmene var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht. Foreningen spilte en sentral rolle under unionsoppløsningen i 1905 sammen med den svenske søsterorganisasjonen Svenska Freds- og Skiljedomsföreningen.

Fredsarbeid og -ideologi

Tilslutning og medlemskap

Norges Fredslag er tilsluttet:

Norges Fredslag er medlem av: