Om oss

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Fredslagets øverste organ er Årsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Styret leder sekretariatet som tar seg av den daglige driften. De frivillige er organisert i temagruppene Autonome Våpen (Campaign To Stop Killer Robots), Sikkerhetspolitikk, Fredsundervisning (Help Increase the Peace Program/Alternative to Violence Project) og Fredskultur.

Tidslinje 2

Kontoret

Fredslagets sekretariat har kontorer på SoCentral - nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Sekretariatet består av organisasjonssekretær Eva-Maria Niedermeier. Her finner du kontaktinfo.

Styret

Styret velges av Årsmøtet og sitter i ett år. Styret 2017-2018 består av:

  • Kari Anne Næss (leder)
  • Vilde Håvardsrud (nestleder)
  • Fredrik Heldal (økonomiansvarlig)
  • Lara Wiik
  • Anneli Setalo (markedsføringsansvarlig)
  • Phillip Asbjørn Nortvedt (varamedlem)
  • Lene Grimstad (varamedlem)
  • Helge Hiram Jensen (varamedlem)

Styringsdokumenter

Her finner du Fredslagets vedtekter og prinsipprogram.  

Historie

NFL er landets eldste fredsorganisasjon, grunnlagt i 1885 av stortingsmannen Wollert Konow. Blant de første medlemmene var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht. Foreningen spilte en sentral rolle under unionsoppløsningen i 1905 sammen med den svenske søsterorganisasjonen Svenska Freds- og Skiljedomsföreningen.

Fredsarbeid og -ideologi

Tilslutning og medlemskap

Norges Fredslag er tilsluttet:

Norges Fredslag er medlem av: