Medieklipp

14. 07. 2016:

Sikkerhetspolitiske veivalg

Ny viktig antologi om underkommuniserte synspunkter. Boken kunne med hell viet mer plass til et fortiet tema i den norske sikkerhetspolitiske debatten.

08. 06. 2016:

Fredsnasjon?

Ideen om at Norge er en fredsnasjon har lenge vært vårt fremste varemerke internasjonalt. Samtidig selger vi våpen til diktaturer.

01. 06. 2016:

Mer våpen til Libya

Under et møte i Wien for to uker siden vedtok rundt 25 stater, med USA i spissen, å trene og utruste libyske styrker i krigen mot IS. Dette kan slå tilbake.

31. 05. 2016:

Tåkesvar om våpeneksport

Dagbladet: Hvorfor støttet ikke Ap og Sp forslagene fremmet av SV for å skjerpe norsk eksport av militært materiell?

31. 05. 2016:

Tykkere tåke om våpeneksport

Ap og Sp vil fortsatt ikke svare på hvorfor de mener norsk eksport av militært materiell til autoritære regimer er greit.

31. 03. 2016:

Miljøet og militæret

Ny Tid: Militærvesenet er en miljøversting – likevel slipper det unna miljøregnskapet.

19. 01. 2016:

Hvorfor hører vi så lite om norsk våpeneksport til Thailand og Tyrkia?

Radikal Portal: Mens eksport av militært materiell til autoritære gulfstater har fått mye oppmerksomhet i det siste, er det lite fokus på eksport av norske våpen til land som fører krig mot deler av sin egen befolkning.

18. 01. 2016:

Sterkt engasjement for fred og miljø

Besteforeldrenes klimaaksjon: Daglig leder Fredrik Heldal holdt et innlegg 18. januar på Klimafestival-møtet om militær forurensning.

15. 01. 2016:

Norge øker våpeneksporten til Midtøsten

Ny Tid: Fredrik Heldal, leder i Norges Fredslag, reagerer på våpeneksporten til diktaturene i Midtøsten. «Saudi-Arabia har siden mars i år ledet en koalisjon av land som har ført en brutal bombekrig mot Jemen, og har nå også soldater på bakken inne på jemenittisk territorium», sier Heldal.

11. 01. 2016:

At Norge har et strengt regelverk for våpeneksport er ikke et argument for å eksportere til Saudi-Arabia

Dagbladet: Statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet forsvarer eksport av militærutstyr i et innlegg 7. januar. Her forklarer vi hvorfor han tar feil.

06. 01. 2016:

Høringsinnspill til Meld. St. 8 (2015-2016): Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Norge eksporterte i 2014 militært materiell for 3,6 milliarder kroner. Mye av dette materialet endte opp hos autoritære regimer eller hos aktører som kunne være tilbøyelige til å bruke det i en konfliktsituasjon. Vi mener derfor det er behov for en innstramming av eksportpolitikken på en måte som forhindrer salg av militært materiell til autoritære regimer eller til land rammet av konflikt eller hvor konflikt truer. Her er våre forslag til tiltak vi tror kan bidra til økt trygghet og åpenhet.

25. 06. 2015:

Norsk våpeneksport til udemokratiske regimer øker

Radikal Portal: Norge eksporterte i 2013 våpen og forsvarmateriell til utlandet for 4,3 milliarder. En økende andel av eksporten skjer til nasjoner med et svært dårlig rulleblad når det kommer til åpenhet og menneskerettigheter.

17. 04. 2015:

- Norge må gå i bresjen for et globalt forbud mot "drapsroboter"

NRK: Om CCW-møtet og et forbud mot drapsroboter

10. 04. 2015:

Stadig økning i verdens forsvarsutgifter - Saudi-Arabia og Kina leder an

Radikal Portal: Økningen over forsvarsbudsjettene verden over økte med vel 25 milliarder dollar i 2014. Størst var økningen i Saudi-Arabia og Kina

24. 10. 2014:

Tid for kampflykutt

Ny Tid: Om forsvarsbudsjettet og Joint Strike Fighter-kjøp. 

15. 10. 2014:

Malala og dronekrigen

Dagbladet: Kronikk av Norges Fredsråd og Norges Fredslag om Malala Yousafzais kritikk av bruken av angrepsdroner i krigen mot terror.

10. 10. 2014:

Når gammeldags militarisme rår

Ny Tid: Trine Eklund og Alexander Harang om militarisme og ikkevoldelig konfliktforebygging. 

26. 09. 2014:

Skjuler militære utslipp

Ny Tid: Om militærindustriens CO2-utslipp og sammenhengen mellom klimakamp og nedrustning.

12. 09. 2014:

Nato ruster opp

Ny Tid: Om Nato-toppmøtet og opprustning i Europa. 

05. 09. 2014:

Kina-diplomatiet

Ny Tid: Om forholdet mellom japansk fredsbevegelse og Kina, og hva Norge kan lære av denne dialogen.