Medieklipp

11. 06. 2017:

Endelig en motstand

Leserbrev fra visesanger Birgitte Grimstad med støtte og offisiell innmelding i Kongsberg Fredslag.

02. 03. 2017:

Politisk kontroll over roboter, men ikke drapsroboter?

Det er mye diskusjon om konsekvensene av robotenes inntog i arbeidslivet, men hva med deres inntog på slagmarken? En drapsrobot vil neppe være i stand til å respektere folkeretten.

28. 02. 2017:

At Saudi-Arabia kommer for å snakke om krisen i Jemen blir litt som om IS får snakke om krisen i Syria og Irak

Skal det være et glass rødvin til den saudiske krigspropagandaen på Litteraturhuset?

27. 02. 2017:

Folkelig motstand mot drapsroboter

Folk er skeptiske til våpen som kan ta liv uten menneskelig innblanding. Det er gledelig at noen norske partier tar opp problematikken i sine programmer, men denne diskusjonen må videreføres av Norge i FN.

24. 02. 2017:

Våpenforening vet ikke hvor våpnene havner

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening kjenner ikke til at reeksport av norsk krigsmateriell i det hele tatt finner sted. I seks år har Støttekomiteen for søkt å få svar fra foreningen on etikken til eksportørene og foreningen.

22. 02. 2017:

Hvorfor trengs Kongsberg Fredslag?

Det er behov for et fredslag i våpenbyen.

26. 01. 2017:

Norske våpen til juntaen

Til tross for konflikt og utvikling mot militærdiktatur fortsetter Norge å selge våpen til Thailand.

12. 01. 2017:

Vil du øremerke skatten din til fred?

NY TID har beregnet at fredsorganisasjoner kunne fått 100 millioner overført ved en slik ordning. Når en regjering kan respektere borgernes rett til å nekte å delta direkte i krig, bør Staten også kunne innvilge borgerens rett til å nekte å betale for den samme krigen, mener Fredsskattalliansen i Norge.

28. 12. 2016:

Starter fredslag i Kongsberg

starter noen av de aller ivrigste deltakerne i høstens våpendebatt, en avdeling av Norges fredslag i Kongsberg. Og alle er invitert!

01. 12. 2016:

Fortsatt norsk militært utstyr til koalisjonen som kriger i Jemen

Alle er bekymret for krigen i Jemen. Likevel fortsetter Norge å forsyne den Saudi-ledete koalisjonen med militært utstyr.

17. 11. 2016:

Adjø fredsaktivisme

Når sosiale medier tar over for fysiske lokallag og møter, kan fredsideologien sakte ebbe ut.

17. 11. 2016:

Trumps militarisme

Militærindustrien er den store vinneren av årets presidentvalg – både i USA og internasjonalt.

10. 11. 2016:

Norsk støtte til amerikansk drone-politikk

I begynnelsen av oktober ble en felles erklæring om eksport og bruk av angrepsdroner signert av flere land, inkludert Norge.

31. 10. 2016:

Borgerkrig og problemet med ekstern intervensjon

Både stormakter og mindre makter, som Norge, viser en urovekkende vilje til å intervenere militært i konfliktrammede områder. Hvorfor er det egentlig så problematisk å blande seg militært inn i interne konflikter?

20. 10. 2016:

Både storting og regjering tillater eksport av militært utstyr til krigen i Jemen

Norge eksporterer militært utstyr til land som ikke respekterer grunnleggende regler i krig.

14. 10. 2016:

Droner som politisk problemløser

Hillary Clinton skal, i følge en rapport spredt forrige uke, ha foreslått å likvidere Julian Assange i et droneangrep. Påstanden framstår som tvilsom, men bidrar likevel til å rette fokus mot mye av det som er problematisk med droner.

15. 09. 2016:

Det kulturelle fredsarbeidet

Kan man egentlig sikre freden gjennom kulturarbeid? Fra Arendal til Bogotá snakkes det om fredskultur.

08. 08. 2016:

Militærdiktatur med norske våpen

7. august stemte thailenderne over en svært kontroversiell grunnlov. Samtidig strammer de militære myndighetene grepet om makten. Det kan de gjøre med våpen levert av blant andre Norge.

21. 07. 2016:

Når sivil og militær innsats blandes sammen

Nylig ble evalueringen av Norges engasjement i Afghanistan lagt fram. Et av punktene som ble trukket fram var et dårlig skille mellom militær og sivil innsats.