Kongsberg Fredslag inviterer til diskusjon om militært forbruk og våpenflyt

Militæret verden over får svimlende summer fra nasjonalbudsjetter og er en stor del av verdensøkonomien. Fra 14 april til 3 mai er det en kampanje som heter Global campaign on military spending også kalt GDMAS som du kan leser mer om her: http://demilitarize.org/ Norges- og Kongsberg Fredslag slenger oss med på kampanjen for å øke bevisstheten rundt dette temaet. 

Hvis vi brukte bare noen av disse pengene på humanitær hjelp, konfliktløsning og stabilisering hvordan ville verden sett ut da?

Norges Fredslag legger frem rapporten: Militært forbruk og globalt våpenforbruk 2018. Det vil bli snakket om generelle trender i militæret og det globale våpenforbruket + våpenflyten i verden. Tallene er hentet fra SIPRI – Arms Industry Database.

Les mer om "Global Campaign on Military Spending (GCOMS)" her: http://demilitarize.org/wp-content/uploads/2018/02...

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.