Foredrag om boikott av Israel

22. mars holdt styreleder Alexander Harang foredrag for BDS på Blindern om strategisk boikott av Israel. Han innledet om utfordringer og muligheter ved å kutte/begrense norske militære relasjoner med Israel. Han tok utgangspunkt i den siste rapporten på feltet, som han skrev for Folkehjelpa og Fagforbundet for 5 år siden. Dette er altså et felt som det ikke har skjedd mye på i det siste.

Uansett tillot han seg litt fritenkning, som er uttrykt i denne presentasjonen.

Det ble en fin samtale, med endel konstruktive forslag til hva en bør jobbe for hva angår våpenhandel og våpenutvikling i denne sammenheng. Bare positive tilbakemeldinger på innledningen.

Etter det var han sammen med Anneli Setalo på arrangementet om FNs fredsbevarende operasjoner, organisert av FN-studentene. Anneli var ordstyrer.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.