Foredrag om boikott av Israel

22. mars holdt styreleder Alexander Harang foredrag for BDS på Blindern om strategisk boikott av Israel. Han innledet om utfordringer og muligheter ved å kutte/begrense norske militære relasjoner med Israel. Han tok utgangspunkt i den siste rapporten på feltet, som han skrev for Folkehjelpa og Fagforbundet for 5 år siden. Dette er altså et felt som det ikke har skjedd mye på i det siste.

Uansett tillot han seg litt fritenkning, som er uttrykt i denne presentasjonen.

Det ble en fin samtale, med endel konstruktive forslag til hva en bør jobbe for hva angår våpenhandel og våpenutvikling i denne sammenheng. Bare positive tilbakemeldinger på innledningen.

Etter det var han sammen med Anneli Setalo på arrangementet om FNs fredsbevarende operasjoner, organisert av FN-studentene. Anneli var ordstyrer.

Les også:

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Norges Fredslag er en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et internasjonalt preventivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.