Nyheter -

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Styremedlem i Fredslaget Aslak Storaker anmelder boka Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg, og skriver bl.a.: "Når det gjelder å være kritisk til politikernes virkelighetsbeskrivelse av krigføringen Norge driver med i utlandet, kan det finnes et interessefellesskap mellom soldatene og fredsbevegelsen".

08. 02. 2018Les
Foredrag om boikott av Israel

Foredrag om boikott av Israel

22. mars holdt styreleder Alexander Harang foredrag for BDS på Blindern om strategisk boikott av Israel. Han innledet om utfordringer og muligheter ved å kutte/begrense norske militære relasjoner med Israel. Han tok utgangspunkt i den siste rapporten på feltet, som han skrev for Folkehjelpa og Fagforbundet for 5 år siden. Dette er altså et felt som det ikke har skjedd mye på i det siste.

23. 03. 2018Les
Sammen for fred

Sammen for fred

Norges Fredslags avdeling Vestfold holder fredskafé på Tønsberg og Færder bibliotek annenhver torsdag i måneden. 

03. 04. 2018Les
Killer Robots i CCW

Killer Robots i CCW

Denne uken er altså killer robots på agendaen i CCW, og vi har Lene på plass for å representere Fredslaget. Sigrid er også på plass, og de gjør begge en fremragende jobb!

10. 04. 2018Les

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.

20. 04. 2018Les
Autonome våpen og EU

Autonome våpen og EU

Ny rapport om utviklingen av autonome våpensystemer i Norge og EU, av Alexander Harang og Fredrik Heldal.

Rapporten kan du finne blant våre publikasjoner.

20. 07. 2018Les
Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Norges Fredslag er en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et internasjonalt preventivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.

05. 09. 2018Les