Fredslaget ba utenriks- og forsvarskomitéen om å si nei til eksport av krigsmateriell til krigførende land i Jemen

Styreleder Alexander Harang deltok på høring i utenriks- og forsvarskomitéen om meld. 5: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Trykk her for å se hele høringen

Det var kun satt av 3 minutter til Norges fredslags høringsinnspill.

Harang uttrykte på vegne av Fredslaget støtte til representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser. Han pekte på hvordan Norge er blitt en global aktør i krigsmateriellbransjen, og at norsk-eide bedrifter i utlandet ikke er underlagt samme eksportkontroll som de på norsk jord - noe Fredslaget mener de burde bli. Han anbefalte videre at komitéen gir norsk våpenindustri en klar melding om at Norge vil intensivere arbeidet med å regulere slik teknologi internasjonalt og støtte opp om en prevantivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen.

Representantforslaget kan leses ved å trykke her.

Fredslaget leverte også dette høringsnotatet på de maksimale 2 sidene skrevet av Alexander Harang, Dag Hoel og Nic Marsh. 

Les også:

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Norges Fredslag er en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et internasjonalt preventivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.