Fredslaget ba utenriks- og forsvarskomitéen om å si nei til eksport av krigsmateriell til krigførende land i Jemen

Styreleder Alexander Harang deltok på høring i utenriks- og forsvarskomitéen om meld. 5: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Trykk her for å se hele høringen

Det var kun satt av 3 minutter til Norges fredslags høringsinnspill.

Harang uttrykte på vegne av Fredslaget støtte til representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser. Han pekte på hvordan Norge er blitt en global aktør i krigsmateriellbransjen, og at norsk-eide bedrifter i utlandet ikke er underlagt samme eksportkontroll som de på norsk jord - noe Fredslaget mener de burde bli. Han anbefalte videre at komitéen gir norsk våpenindustri en klar melding om at Norge vil intensivere arbeidet med å regulere slik teknologi internasjonalt og støtte opp om en prevantivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen.

Representantforslaget kan leses ved å trykke her.

Fredslaget leverte også dette høringsnotatet på de maksimale 2 sidene skrevet av Alexander Harang, Dag Hoel og Nic Marsh. 

Les også:

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...

17. 11. 2017Les
Fredsvalg 2017

Fredsvalg 2017

Norges Fredslags fredspolitiske evaluering av partienes parti- og prinsipprogrammer før valget 2017 er omfattende, og bygger på en rekke indikatorer knyttet til fredsvisjon, bruk av voldsmakt og fredskultur. Her kan du lese en kortfattet oppsummering av og konklusjon på evalueringen. Dersom du følger linken under kan du lese hele evalueringen.