Conference: The Ethical and Legal Challenges Posed by Autonomous Weapons Systems

Whole day seminar on autonomous weapon systems organized by Fredslaget and the Norwegian Center for Huan Rights at the University of Oslo.

We have invited a number of renowned experts to discuss legal and ethical issues concerning the development and use of autonomous weapons. The event will be divided in three parts, the first two sessions shall address the main legal and ethical issues concerning the development and use of autonomous weapons; the final panel shall address the future of autonomous weapons.

The concept note and programme for your information you can find here

The organizers intend to have the presentations published in the form of articles in a special issue with an open access law journal.

Convenors: Professor Gentian Zyberi, NCHR and Director Fredrik Heldal, Norwegian Peace Association

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.