Conference: The Ethical and Legal Challenges Posed by Autonomous Weapons Systems

Whole day seminar on autonomous weapon systems organized by Fredslaget and the Norwegian Center for Huan Rights at the University of Oslo.

We have invited a number of renowned experts to discuss legal and ethical issues concerning the development and use of autonomous weapons. The event will be divided in three parts, the first two sessions shall address the main legal and ethical issues concerning the development and use of autonomous weapons; the final panel shall address the future of autonomous weapons.

The concept note and programme for your information you can find here

The organizers intend to have the presentations published in the form of articles in a special issue with an open access law journal.

Convenors: Professor Gentian Zyberi, NCHR and Director Fredrik Heldal, Norwegian Peace Association

Les også:

Fredsvalg 2017

Fredsvalg 2017

Norges Fredslags fredspolitiske evaluering av partienes parti- og prinsipprogrammer før valget 2017 er omfattende, og bygger på en rekke indikatorer knyttet til fredsvisjon, bruk av voldsmakt og fredskultur. Her kan du lese en kortfattet oppsummering av og konklusjon på evalueringen. Dersom du følger linken under kan du lese hele evalueringen.

21. 08. 2017Les
Fra Afghanistan via Libya til Syria: Når skal vi begynne å lære?

Fra Afghanistan via Libya til Syria: Når skal vi begynne å lære?

Hva er lærdommene fra vår militære krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya? Hvilke konsekvenser bør dette få og hvilke kriterier bør ligge til grunn for norsk militærbruk i utlandet i fremtiden? Hvilken rolle bør Norge først og fremst spille internasjonalt – en god alliert eller fredsdiplomat? Hvordan kan ungdomspartiene bidra til en mer åpen og kritisk debatt om vår krigsdeltakelse i internasjonale operasjoner? Fredslaget utfordrer ungdomspolitikerne til debatt under Globaliseringskonferansen lørdag 29. oktober.