Tåkesvar om våpeneksport

Denne uken ble norsk våpeneksport diskutert på Stortinget. Dessverre strandet gode forslag til innstramming fremmet av SV og Venstre.

SV og Venstre fremmet flere forslag til endringer av norsk praksis og regelverk for eksport av militært materiell, men manglende vilje i Arbeiderpartiet gjorde at disse forslagene ble forkastet. To andre, mer konservative, forslag, som burde fått flertall, ble også forkastet da representantene fra Venstre trykket på feil knapp under avstemningen.

I dag publiserte Dagbladet følgende innlegg, av Fredslaget, Kirkelig Fredsplattform, Norges Fredsråd og Changemaker:

Marit Nybakk (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) fikk i stortingsdebatten 26.4 spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om hvorfor Ap og Sp ikke støttet forslaget fra V og SV om å stanse salg av «strategiske varer (som inkluderer A- og B-materiell og flerbruksvarer) til land hvor myndighetene begår alvorlige menneskerettighetsbrudd mot og systematisk undertrykking av egen befolkning». Et enkelt og tydelig spørsmål, syntes vi.

Til vår store skuffelse ga Nybakk et svært unnvikende svar, og Navarsete svarte ikke på spørsmålet i det hele tatt. Hele poenget med en stortingsdebatt er å belyse argumentene for de forskjellige standpunktene som partiene inntar, slik at velgerne kan ha noe å forholde seg til. Når Nybakk og Navarsete svarer helt uten argumenter, fratar de velgerne retten de har til å få innsyn i politikernes vurderinger.

Nybakk sa, da hun forsøkte seg på et svar til Solhjell, at «det er Stortinget som gir regler, vi fatter vedtak om hvordan det skal være. (...) vi vil så sterkt vi kan oppfordre utenriksministeren til å se grundig på de lisensene som i dag gis (...) Men det er utenriksministerens ansvar å gjøre det, det er ikke noe vi fra Stortinget skal gå inn i som enkeltsaker.» Dette er altså Ap's svar på hvorfor partiet ikke vil lage strengere regler for våpeneksport.

For å parafrasere: «Vi vil ikke lage strengere regler fordi det er utenriksministerens ansvar å følge dem.» Det er en logikk som ikke henger på greip. Eller rettere sagt: Det er ingen logikk. Vi vil med dette be Marit Nybakk om å forklare den logiske sammenhengen mellom at Stortinget lager regler og at Ap ikke vil lage nevnte regler.

Navarsete kom ikke med noen begrunnelse i det hele tatt. Hun sa simpelthen at «Senterpartiet kommer til å stå på det vi har gjort i innstillingen.» Etterfulgt av generelle betraktninger om et ønske om et strengt regelverk.

Både Nybakk og Navarsete skylder oss en begrunnelse - med argumenter! - på hvorfor de ikke vil lage regler som ikke tillater salg av militært utstyr til autoritære regimer. Men mest av alt skylder de det til dem som tortureres og drepes i landene vi eksporterer til.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.