Ny fredsplan for Syria

USA og Russland har blitt enige om en ny fredsplan for Syria, men det gjenstår å se om denne vil bidra til varig fred i det krigsherjede landet.

I går, mandag 12. september, trådte en ny fredsplan utformet av USA og Russland i kraft i Syria. Planen innebærer en våpenhvile mellom flere av de involverte partene, og dersom denne holder en uke, vil amerikanske og russiske tropper gå sammen for å nedkjempe IS og militante grupper tilknyttet Al Qaida.

Alt som kan lukte av fred i Syria er gode nyheter. På lengre sikt kan planen legge grunnlaget for videre diplomatisk innsats for å skape en varig fred. På kortere sikt kan våpenhvilen åpne for innsending av nødhjelp til en lidende befolkning. Det er derimot ting som tyder på at planen ikke nødvendigvis vil bidra til en mer varig fred.

For det første er planen forankret i stater og stormakter, og ikke i de største opprørsgruppene i Syria. Denne manglende lokale forankringen bidrar ikke til sjansene for fred. Planen har heller ingen politisk løsning på situasjonen i Syria, og håndterer ikke faktorene som bidro til krigen i utgangspunktet.

For det andre er det ikke klart hvordan partene skal presses til å overholde våpenhvilen, og hvilke straffereaksjoner som kan benyttes dersom en eller flere parter bryter våpenhvilen.

For det tredje er det uklart hvordan samordnede angrep fra USA, Russland og andre land involvert i Syria vil se ut i praksis. Gruppen Jabhat Fateh al-Sham, den tidligere Nusra-fronten, tok tidligere i år offisielt avstand fra Al Qaida, uten at dette nødvendigvis overbeviste skeptikere. Gruppen mottar indirekte støtte fra USA gjennom koalisjoner med mer moderate grupper, og er en viktig militær ressurs i kampen mot Assad-regimet. Til tross for mange mener båndene til Al Qaida fortsatt består er det tvilsomt om USA og deres allierte vil klare å overbevise andre opprørsgrupper som mottar vestlig støtte om å ta avstand til islamistiske grupper som kjemper mot samme fiende som dem. Flere av de større opposisjonsgruppene uttalte motstand mot den planlagte kampen mot Jabhat Fateh al-Sham etter innføringen av våpenhvilen. Avtalen har blitt akseptert av Assad-regimet, som kan fortsette flyangrep mot IS og Jabhat Fateh al-Sham. Men sistnevntes tette samarbeid med mer moderate grupper kan medføre tap også blant disse, og medføre hevnangrep mot regimets stillinger.

Det er mulig at fredsplanen vil føre til en varig fred i Syria, men det er dessverre ting som tyder på at det vil være utfordrende. Men enhver pause i kampene, og muligheter til å sende inn nødhjelp, vil være positivt i den nåværende situasjonen.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.