Norges Fredslag og Tankesmien Agenda arrangerer seminar: KILLER ROBOTS – krig uten kostnad?

I løpet av det siste tiåret har bruken av ubemannede luftfartøyer – droner – økt dramatisk. Måten vi kriger på er derfor i rask endring, noe som fører til nye humanitære, etiske og juridiske utfordringer. Krigens regler er utdaterte. Hvordan skal de nye reglene se ut?

Nye teknologiske innovasjoner vil gi muligheten til å gå et steg videre fra droner, til å utvikle helautonome våpen – killer robots – som kan gå i krigen for oss. Slike helautonome våpen vil være i stand til å velge ut mål på egen hånd, helt uten menneskelig innblanding. Det er mange dilemma og vanskelige spørsmål knyttet til slike våpen.

Hvor godt vil slike våpen klare å skille mellom sivile liv og de som deltar i krigen?

Med dette som bakteppe ønsker Tankesmien Agenda å skape debatt om hvordan vi skal forholde oss til helautonome våpen:
– Hva vil helautonome våpen gjøre med måten vi fører krig på?
– Hvilke farer fører helautonome våpen med seg for oss?
– Hva er de etiske utfordringene knyttet til bruken av helautonome våpen?
– Hvordan skal de nye reglene for krig utformes?

Møtet blir arrangert i samarbeid med Human Rights Watch og Norges Fredslag. Det vil foregå på engelsk.

Hovedinnleder:
Stephen Goose, director of Human Rights Watch’s Arms Division– Aleksander Jankov, oberstløytnant og talsperson i Hæren

Panel:
Cecilie Hellestveit, folkerettsekspert og forsker, ILPI
– Henrik Syse, filosof, Institutt for fredsforsking (PRIO)

Tidspunkt: Tirsdag 26. januar, klokka 17.30 – 19.00, Kulturhuset

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.