Norges Fredslag og Tankesmien Agenda arrangerer seminar: KILLER ROBOTS – krig uten kostnad?

I løpet av det siste tiåret har bruken av ubemannede luftfartøyer – droner – økt dramatisk. Måten vi kriger på er derfor i rask endring, noe som fører til nye humanitære, etiske og juridiske utfordringer. Krigens regler er utdaterte. Hvordan skal de nye reglene se ut?

Nye teknologiske innovasjoner vil gi muligheten til å gå et steg videre fra droner, til å utvikle helautonome våpen – killer robots – som kan gå i krigen for oss. Slike helautonome våpen vil være i stand til å velge ut mål på egen hånd, helt uten menneskelig innblanding. Det er mange dilemma og vanskelige spørsmål knyttet til slike våpen.

Hvor godt vil slike våpen klare å skille mellom sivile liv og de som deltar i krigen?

Med dette som bakteppe ønsker Tankesmien Agenda å skape debatt om hvordan vi skal forholde oss til helautonome våpen:
– Hva vil helautonome våpen gjøre med måten vi fører krig på?
– Hvilke farer fører helautonome våpen med seg for oss?
– Hva er de etiske utfordringene knyttet til bruken av helautonome våpen?
– Hvordan skal de nye reglene for krig utformes?

Møtet blir arrangert i samarbeid med Human Rights Watch og Norges Fredslag. Det vil foregå på engelsk.

Hovedinnleder:
Stephen Goose, director of Human Rights Watch’s Arms Division– Aleksander Jankov, oberstløytnant og talsperson i Hæren

Panel:
Cecilie Hellestveit, folkerettsekspert og forsker, ILPI
– Henrik Syse, filosof, Institutt for fredsforsking (PRIO)

Tidspunkt: Tirsdag 26. januar, klokka 17.30 – 19.00, Kulturhuset

Les også:

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Styremedlem i Fredslaget Aslak Storaker anmelder boka Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg, og skriver bl.a.: "Når det gjelder å være kritisk til politikernes virkelighetsbeskrivelse av krigføringen Norge driver med i utlandet, kan det finnes et interessefellesskap mellom soldatene og fredsbevegelsen".

08. 02. 2018Les
Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...