Nobels Fredspris 2016

Om to dager får verden vite hvem som mottar årets Nobels Fredspris, og spekulasjonene er mange. Fredag arrangeres det Fredsprisbrunsj på Fredshuset i Oslo der vi følger kunngjøringen på storskjerm. Sannsynligheten er stor for at det navnet Kaci Kullman Five gir oss neste fredag er et vi aldri har hørt før, men det er mange flere kjente og ukjente kanditater som fortjener heder og ære for sitt arbeid. Her er noen av de Fredsrådet fremhever som verdige fredsprisvinnere for året 2016.

Edward Snowden, Arundhati Roy og Kathryn Bolkovac
Edward Snowden, Arundhati Roy og Kathryn Bolkovac kjemper på ulikt vis mot militarisme og maktovergrep. De fleste kjenner fortellingen om Snowden godt fra før av, og denne høsten blir varslerens historie film, men hans med-nominerte er mindre allment kjent. Varsleren Kathryn Bolkovac arbeidet for FNs fredsbevarende styrker i Bosnia da hun avdekket og slo alarm om FN-personells innblanding i overgrep og menneskehandel i landet. Siden har hun fortsatt arbeidet mot de problematiske sidene ved å bruke private militære aktører i statlige og internasjonale operasjoner. De to varslerne har stått opp mot problematiske maktstrukturer, det samme som den indiske forfatteren Arundhati Roy har kritisert i sitt arbeid. Roy er en av vår tids mest kraftfulle kritikere av moderne militærmakt og atomvåpen, og har lenge talt mot ideen om at krig kan føre til reell fred. En pris til Snowden, Roy og Bolkovac er en solid fredspris i tråd med retningslinjene i Nobels testamente.

Japanske Article 9 Association
I motsetning til absurde nominasjoner som Susan Sarandon og Kim Kardashian, er japanske Article 9 Association et langt mer interessant forslag. Artikkel 9 i den japanske grunnloven er unik i verdenssammenheng, og frasier Japan retten til å føre krig. Artikkelen ble skrevet i etterkant av andre verdenskrig, med et uttrykt ønske om å bidra til internasjonal fred basert på rettferd og orden. I nyere tid har den japanske regjeringen tatt skritt for å legitimere militær handling, særlig i internasjonale operasjoner, gjennom en nytolkning av artikkelen. Dette har ført til massiv motstand i det japanske sivilsamfunnet, og Article 9 Association arbeider for å bevare den originale ordlyden i Artikkel 9, og slik ivareta Japans grunnlovsfestede ansvar for ikkevold. En freds­pris til orga­ni­sa­sjo­nen vil legge press på Japan for å bevare ikke­volds­pa­ra­gra­fen i en tid med økte spenninger i regionen, samt hylle det 70 år lange japanske enga­sje­men­tet for fre­de­lig konfliktløsning.

Irans atomavtale: Ernest Moniz and Ali Akbar
2016 ble året fjorårets atomavtale med Iran ble satt ut i livet, og de to forhandlerne Ernest Moniz og Ali Akbar har blitt nominert for sin rolle i Iran-prosessen. I januar verifiserte IAEA at Iran har tatt de nødvendige skrittene for å sikre at deres atomprogram forblir fredfullt, og den historiske avtalen har lyktes i å sikre verden innsyn i Irans atomvåpenprogram, mot at økonomiske sanksjoner mot landet har blitt lettet. Ved siden av å motarbeide ytterligere spredning av atomvåpen i verden, har avtalen sikret et tettere forhold mellom Iran og USA, noe som også kan få positive ringvirkninger i regionen. Dette gjelder eksempelvis Syria-konflikten, hvor de to statene står på hver sin side. Avtalen er på ingen måte perfekt, og det er mange skjær i sjøen, men verden går en litt tryggere fremtid i møte med atomavtalen på plass.

Colombia: Juan Manuel Santos og Timoleon Jimenes
Etter et halvt århundre med konflikt mellom den colombianske stat og FARC-geriljaen kom i høst endelig nyheten om en fredsavtale mellom partene. Colombias president Juan Manuel Santos og FARC-geriljaens leder Timoleon Jimenes er nominert til fredsprisen for sin innsats for å finne en fredelig løsning på konflikten. Både Norge og Cuba har spilt en viktig rolle når det gjelder å få på plass en avtale i Colombia. En fredspris til partene i Colombia-avtalen vil være en viktig støtte de nå trenger i det vanskelige arbeidet videre etter at det colombianske folket dessverre stemte nei til fredsavtalen under folkeavtsemningen forrige søndag. Selv om avtalen ble vraket har partene understreket at våpenhvilen fortsetter, og de har allerede gjenopptatt dialogen og arbeidet med å få på plass en ny fredsavtale.

Bli med på Fredshuset førstkommende fredag 7. oktober der det blir diskusjoner og kommentarer om de ulike kandidatene og rundt den endelige avgjørelsen som vises på storskjerm. Mer informasjon finnes her.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.