Nedrustningskonferanse i Berlin

International Peace Bureau arrangerte en stor nedrustningskonferanse i Berlin i slutten av september, og Fredslaget var til stede.

Den internasjonale fredsorganisasjonen International Peace Bureau arrangerte i slutten av september en stor nedrustningskongress på Berlin Tekniske Universitet. Kongressen, med tittelen Disarm! For a Climate of Peace, hadde et svært bredt fredspolitisk fokus, med 28 store fellesarrangementer og mer enn 70 mindre workshops konsentrert over to og en halv dag. I tillegg kom musikalske innslag, kunstutstillinger, og yoga for de interesserte. Fredsbevegelsen var selvsagt godt representert blant de over 1000 deltagerne, og i tillegg kom representanter for FN, religiøse ledere, ambassadører, politikere og fagforeningsledere.

De ulike arrangementene tok for seg et bredt spekter av fredsrelevante saker. Forholdet mellom voldelig konflikt og utvikling, krigens miljøskader, atomnedrustning, militært forbruk og fredsundervisning er alle temaer som ble godt dekket. I tillegg tok forskjellige workshops for seg kampen mot terror, sikkerhetspolitikk, fredsforhandlinger, situasjonen i Midtøsten og bygging av fredskultur.

Fredslaget organiserte, sammen med Bestemødre for fred og IKFF, en workshop om hvordan et Fredsdepartement kan se ut, bygget opp rundt HIPP-metoden. Workshopen besto av øvelser og aktive diskusjoner rundt tematikken, og ga deltagerne muligheten til å reflektere rundt ikke-voldelig konflikthåndtering, fredskultur og fredsundervisning. Deltagerne var svært fornøyde med workshopen, og muligheten til å diskutere hvordan disse enkelttemaene kunne passe sammen i den helheten et fredsdepartement ville representert.

Kongressen var en god anledning til å se nærmere på problematiske globale og regionale utviklingstrekk, både i forhold til konflikter, fredspolitikk og fredsbevegelsens posisjon og situasjon. Men i tillegg til fredspolitiske utfordringer ble også positive utviklingstrekk og løsningsforslag løftet fram. Presidenten for Berlin Tekniske Universitet påpekte i sin åpningstale at universitetet ikke støtter forskningsprosjekter som skal bidra til utvikling av militær teknologi eller militært utstyr. Det ugandiske parlamentets avgjørelse om å ikke godkjenne et budsjett på grunn av alt for høye militære utgifter sammenlignet med utgifter til sosiale formål ble nevnt som et godt tiltak mot militært forbruk. Kazakhstan har tatt initiativ til en atomvåpenfri sone i Sentral-Asia og foreslått at alle land skal sette av 1 % av sine militærbudsjetter til bærekraftig utvikling. Dette er eksempler som viser at alle land kan bidra til fred og utvikling. Kongressen i Berlin var et godt sted å skape oppmerksomhet rundt dette. Nå får vi håpe at dette også får praktiske følger.

Les også:

Fra Afghanistan via Libya til Syria: Når skal vi begynne å lære?

Fra Afghanistan via Libya til Syria: Når skal vi begynne å lære?

Hva er lærdommene fra vår militære krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya? Hvilke konsekvenser bør dette få og hvilke kriterier bør ligge til grunn for norsk militærbruk i utlandet i fremtiden? Hvilken rolle bør Norge først og fremst spille internasjonalt – en god alliert eller fredsdiplomat? Hvordan kan ungdomspartiene bidra til en mer åpen og kritisk debatt om vår krigsdeltakelse i internasjonale operasjoner? Fredslaget utfordrer ungdomspolitikerne til debatt under Globaliseringskonferansen lørdag 29. oktober.

27. 10. 2016Les
Filmvisning: In Pursuit of Peace

Filmvisning: In Pursuit of Peace

Hva er ubevæpnet sivil fredsbevaring og kan det være en effektiv metode for å bygge fred? Onsdag 2. november viser Fredslaget dokumentarfilmen In Pursuit of Peace på Fredshuset.