Fred - bare på papiret?

Vil en fredsavtale mellom den colombianske staten og geriljaen føre til fred? Hva kan man lære av erfaringene fra Guatemala nå 20 år etter signeringen av fredsavtalen der? Og hva med Norges rolle i disse prosessene? Kom på seminar torsdag 21. april!

En signering av en avtale i Colombia vil være gode nyheter, men parallelt med denne prosessen har man så langt sett en eksplosjon i antall drap på menneskerettighetsforkjempere og aktivister i landet. Legger avtalen som utformes virkelig til rette for en varig fred bygget på respekt for menneskerettigheter? På tross av mange år med fred på papiret, er menneskerettighetssituasjonen i Guatemala meget kritisk. Hva skal til for at det skal gå bedre i Colombia?

Norge har mottatt både ros og kritikk for sin rolle i tidligere fredsprosesser. Vil Norges rolle være over med en signering, eller vil norske myndigheter bli for å følge opp implementeringen av fredsprosessen på bakken?

Sammen med Peace Brigades International (PBI) og Latin-Amerika-gruppene (LAG) arrangerer Fredslaget debatt på Eldorado bokhandel torsdag 21. april, kl. 17:00 - 19:00.

Paneldeltagere:

  • Padre Alberto Franco fra menneskerettighetsorganisasjonen Comision Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) i Colombia, vil innlede om menneskerettighetssituasjonen på bakken i Colombia, om bølgen av angrep og drap på aktivister og menneskerettighetsforkjempere og betydningen dette har for fredsprosessen. CIJP jobber med lokalsamfunn som lever i konfliktsoner, og som er truet for å kreve sine rettigheter.
  • Jani Silva, leder for Amazon Integral Sustainable Development Association i Putumayo i Colombia, vil innlede om menneskerettighetsovergrep i sammenheng med store økonomiske prosjekter, med utgangspunkt i situasjonen i Amazonas. Jani Silva er truet av væpnede grupper for å ha anmeldt grove menneskerettighetsbrudd.
  • Marianne Gulli fra LAG, vil innlede om dagens situasjonen i Guatemala 20 år etter fredsavtalen. Marianne Gulli har vært styreleder av Latin-Amerikagruppene, og jobber i FOKUS.
  • Professor Roy Krøvel fra Høyskolen i Oslo og Akershus, vil innlede om lærdommer av Norges rolle i ulike fredsprosesser. Roy Krøvel underviser på Institutt for litteratur og områdestudier (Universitetet i Oslo) på masterkursene «Tendenser i Latin-Amerikaforskningen» og «Venstresiden i Latin-Amerika», i tillegg til globalisering og internasjonale emner på tredje årskull i journalistutdanninga.
  • Representant fra Utenriksdepartementet (TBA) vil innlede om Norges rolle som tilrettelegger i fredsprosesser. 
  • Kjersti Kanestrøm Lie fra Verdensmagasinet X vil lede oss gjennom debatten.


Seminaret vil være på norsk, og det vil være lett servering. Vel møtt!

Meld deg på seminaret her.

Les også:

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...

17. 11. 2017Les
Fredsvalg 2017

Fredsvalg 2017

Norges Fredslags fredspolitiske evaluering av partienes parti- og prinsipprogrammer før valget 2017 er omfattende, og bygger på en rekke indikatorer knyttet til fredsvisjon, bruk av voldsmakt og fredskultur. Her kan du lese en kortfattet oppsummering av og konklusjon på evalueringen. Dersom du følger linken under kan du lese hele evalueringen.