Fra Afghanistan via Libya til Syria: Når skal vi begynne å lære?

Hva er lærdommene fra vår militære krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya? Hvilke konsekvenser bør dette få og hvilke kriterier bør ligge til grunn for norsk militærbruk i utlandet i fremtiden? Hvilken rolle bør Norge først og fremst spille internasjonalt – en god alliert eller fredsdiplomat? Hvordan kan ungdomspartiene bidra til en mer åpen og kritisk debatt om vår krigsdeltakelse i internasjonale operasjoner? Fredslaget utfordrer ungdomspolitikerne til debatt under Globaliseringskonferansen lørdag 29. oktober.

Tidligere i år leverte det regjeringsoppnevnte Godal-utvalget sin rapport om norsk militær og sivil innsats i Afghanistan. Kritikken har vært omfattende. Internasjonale styrker har trukket seg ut fra et land preget av en kaotisk situasjon med et Taliban på frammarsj i store deler av landet. Den humanitære situasjonen er prekær. Det eneste målet Norge oppnådde var å være en god alliert. Samtidig understreker Godal-rapporten Norges evne til å handle med frihet i alliansesammenheng. Vi vil i prinsippet alltid kunne velge ikke å delta militært i internasjonale operasjoner i NATO-regi. Rapporten slår fast at Norge bør satse på områder der vi har spesialkompetanse og kan spille en tydelig rolle internasjonalt, som for eksempel fredsdiplomati der vi kan vise til eksempler både i Colombia og på Filippinene.

Også den norske bombingen av Libya i 2011, som hadde tverrpolitisk støtte i Stortinget, har vært meget omstridt. Nylig kom det en rapport fra det britiske parlamentet med sterk kritikk av den britiske regjeringens avgjørelser, både i forkant av intervensjonen i Libya og underveis. Manglende politisk vilje her hjemme har tidligere stoppet en granskning av den norske krigsinnsatsen i Libya.

Etter 15 år med norsk militær deltagelse er situasjonen i Afghanistan kritisk, med massiv flukt fra landet og en væpnet opposisjon på offensiven. Situasjonen i Libya er ikke mye bedre etter at vi forlot landet i fullstendig kaos. Likevel involverer Norge seg nå militært i Syria ved å sende norske spesialstyrker for å trene syriske opprørsgrupper i Jordan, uten at erfaringene fra Afghanistan og Libya har vært til stede i den politiske debatten rundt dette. Når skal vi begynne å lære?

Spørsmål om krigsdeltakelse, burde forankres i opplyste diskusjoner i befolkningen og bred folkelig deltakelse. Under Globaliseringskonferansen vil vi derfor utfordre unge norske politikere til debatt om hva erfaringene fra Afghanistan og Libya bør lære oss - skal vi virkelig bare gå videre som ingenting har skjedd?

I panelet har vi ungdomspolitikere fra AUF, Sosialistisk Ungdom, KrFU, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)Senterungdommen, Unge Høyre og Unge Venstre.

Debatten ledes av Kjersti Kanestrøm Lie.

Kjøp billetter her og inviter gjerne venner og kjente på Facebook.

Tid: Lørdag 29. oktober 2016, kl. 10:00-11:30

Sted: Lavvolandsbyen på Youngstorget, Oslo

Arrangør: Fredslaget, Afghanistankomiteen, Fredsrådet og Fredsfondet.

Velkommen til debatt!

Les også:

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Styremedlem i Fredslaget Aslak Storaker anmelder boka Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg, og skriver bl.a.: "Når det gjelder å være kritisk til politikernes virkelighetsbeskrivelse av krigføringen Norge driver med i utlandet, kan det finnes et interessefellesskap mellom soldatene og fredsbevegelsen".

08. 02. 2018Les
Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...