Filmvisning: In Pursuit of Peace

Hva er ubevæpnet sivil fredsbevaring og kan det være en effektiv metode for å bygge fred? Onsdag 2. november viser Fredslaget dokumentarfilmen In Pursuit of Peace på Fredshuset.

In Pursuit of Peace er en dokumentarfilm som følger fire kanadiere og deres arbeid i konfliktsoner i Sør-Sudan, Tyrkia, Kongo og Nord-Irak. Filmen tar for seg bruk av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering, og viser hvordan hovedpersonenes forhåpninger, forpliktelser og strategier blir utfordret av dypt fastlåste konflikter. In Pursuit of Peace utforsker også virkningen vold har hatt på livene til de som er direkte berørt av væpnet konflikt.

Se trailer her.

Hvis du vil bli med å bygge fredskultur i norske nærmiljøer og flerkulturelle fellesskap, blir det oppstartsmøte i Fredslagets fredskulturgruppe etter filmvisningen!

Fredskulturgruppa jobber med kunstbasert dialog knyttet til interaktiv scenekunst og visuell kunst på lokale kulturarrangementer. Gjennom kunstneriske bidrag skal gruppa bl.a. øke oppmerksomheten rundt Fredslagets øvrige arbeid med fredspolitikk og fredsundervisning. Gruppa trenger blant annet frivillige til å bidra praktisk og organisatorisk i arbeidet med å bygge opp Fredskompaniet - et kunstkompani med flyktninger, innvandrere og nordmenn som skal bruke kunstuttrykk til interaktive opptredener i nærmiljøer om hvordan fredskultur bygges i praksis. Det er også fortsatt noen ledige plasser i Fredskompaniet for de som ønsker å delta! For påmelding og spørsmål, ta kontakt med initiativtager Kari Anne Næss på tlf. 40063189 eller e-post kari_anne@yours.com. Les mer om Fredskultur-gruppa her.

Tid: 2. november 2016, kl. 17:30

Sted: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo

Velkommen!

Les også:

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Styremedlem i Fredslaget Aslak Storaker anmelder boka Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg, og skriver bl.a.: "Når det gjelder å være kritisk til politikernes virkelighetsbeskrivelse av krigføringen Norge driver med i utlandet, kan det finnes et interessefellesskap mellom soldatene og fredsbevegelsen".

08. 02. 2018Les
Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...