Årsmøte avholdt i Fredslaget

Lørdag 23. april ble det avholdt årsmøte i Fredslaget. Her er en oppsummering av de viktigste avgjørelsene.

Fredsviljen tilbake
Årsmøtet ga for andre år på rad klar beskjed til styret i Fredslaget at medlemsmagasinet Fredsviljen, som gikk ut av produksjon for to år siden grunnet avslag på prosjektmidler, er sterkt savnet. Mange medlemmer setter pris på magasinet, som fungerer som et bindeledd mellom sentralleddet i organisasjonen og medlemmene.

Det ble foreslått å tilslutte seg et trykkeri for å få lavere priser på trykking av magasinet. Det ble også foreslått å ha kun én utgivelse i året. Det siste forslaget ble vedtatt, mens styret merket seg tilbudet om billig trykkeri. Fredsviljen er dermed tilbake, med én utgave i året, mot tidligere fire.

Resolusjon om våpeneksport
Årsmøtet vedtok en resolusjon om våpeneksport, som sier at Fredslaget støtter SV og Venstre sine forslag nummer 6,7 og 8, og oppfordrer Stortinget til å vedta disse forslagene i debatten om norsk våpeneksport 26. april.

Forslag 6 krever større innsyn i behandlinger av søknader om eksport av krigsmateriell, forslag 7 er å stoppe eksport av krigsmateriell og militære tjenester til autoritære regimer, og forslag 8 er at Norge må gå foran når det gjelder å få en god etterlevelsene av forpliktelsene i ATT. Listen over de 11 forslagene fremmet av opposisjonspartiene på Stortinget finner du her.

Det er med stor glede Fredslaget ser en utvikling hvor det er større debatt rundt eksport av norsk krigsmateriell på Stortinget. Sekretariatet i Fredslaget har sammen med flere organisasjoner arbeidet opp mot Stortinget for å få en større debatt rundt dette temaet. Resolusjonen viser at dette arbeidet har bred støtte i organisasjonen.

Alexander Harang tilbake i Fredslaget
Årsmøtet vedtok også et nytt styre, bestående av Alexander Harang (styreleder), Sara Kristine Nes (nestleder), Torbjørn Gjefsen, Alexandra Tsiolas og Hanne Jansen, med Hanne Husaas, Kristian Takvam Kindt og Taran Kat som varamedlemmer. Alexander kommer tilbake som styreleder etter at han sluttet som daglig leder i 2014.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.