Nobels Fredspris 2015

Norges Fredsråd arrangerer Nobels Fredspris-brunsj på Fredshuset fredag klokken 10.15.

273 kandidater, inkludert 68 organisasjoner og 205 individer, er nominert til Nobels Fredspris 2015. Listen over de nominerte er i utgangspunktet hemmelig, men en del navn har som vanlig lekket ut. Blant favorittene til å stikke av med årets pris har Angela Merkel og Pave Francis blitt nevnt.

Kristian Berg Harpviken, direktør ved PRIO, har tradisjonen tro, lagt fram en liste over de kandidatene som i hans øyne hadde best mulighet til å stikke av med fredsprisen. Øverst på listen troner Tysklands Forbundskansler Angela Merkel, primært for arbeidet hun har gjort for en våpenhvile i Ukraina. Videre finner vi presidenten i Colombia Juan Manuel Santos og FARC-leder Timoleón Jiménez, for arbeidet med en fredelig løsning på borgerkrigen i Colombia, en konflikt som har pågått I nesten 50 år. Den russiske avisen Novaya Gazeta, med redaktør Dmitry Muratov, følger på neste plass, for sin kritiske journalistikk for ansvarliggjøring av russiske myndigheters overgrep i en stadig mer tilspisset situasjon. Article 9 Association, og Mama Jeanne, Mama Jeannette and Dr. Mukwege fra Den Demokratisk Republikk Kongo følger på de to siste plassene, for sitt arbeid henholdsvis for å bevare artikkel 9 i Japans grunnlov som forbyr bruk av militær makt utenfor landet grenser, og mot seksuell vold.

Listen over de nominerte inneholder en rekke spennende navn. Flere av årets nominerte arbeider for atomnedrustning, og en pris til en av disse hadde vært en fin markering både av at det i år er 70 år siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, og av det det såkalte humanitære initiativ igangsatt i Oslo i 2013, som tar sikte på et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Organisasjoner som International Campaign for the Abolition of Nuclear Arms (ICAN), The Nuclear Age Peace Foundation, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, Abolition2000 og Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und chemische Waffen, samt individer som Setsuko Thurlow, Sumitero Taniguchi, David Krieger og Peter Weiss har alle på forskjellige måter utmerket seg med arbeid mot atomvåpen.

I tillegg har debatten i Japan, om å endre grunnlovens artikkel 9, som forbyr Japan å gå til krig, fått mye oppmerksomhet. Article 9 Association, Nihon Hidankyo, og Naomi Takasu arbeider alle for å bevare artikkel 9 som et fortsatt hinder for japansk bruk av militærmakt, et prisverdig arbeid for å opprettholde Japans rolle som talsmann for en ikke-militarisert utenrikspolitikk.

Richard Falk, Alyn Ware, David Swanson og Women´s International League for Peace and Freedom har arbeidet for nedrustning og mot militarisme på ulike måter i en årrekke, tematikk som kan relateres direkte til ordlyden i Nobels testamente. Jan Oberg, Gene Sharp og Steinar Bryn/Nansen Dialogue Network fokuserer på ikke-voldelig konflikthåndtering og dialog som respons på konflikt. Dette er kandidater som bidrar til å legge til rette for å håndtere konflikt uten bruk av våpen, og dermed skape forutsetninger for demilitarisering og nedrustning.

I tillegg til nevnte Mama Jeanne, Mama Jeannette and Dr. Mukwege, arbeider Zainab Bangura, FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, og den colombianske organisasjonen Butterflies med seksuell vold i krig. Dette er et viktig arbeid for å belyse de grusomheter kvinner konfronteres med i konfliktsituasjoner. Voldtekt brukes som systematisk våpen i krig, og overgripere nyter ofte straffefrihet, og det er behov for sterkere fokus på denne tematikken.

Mangeårige fredsaktivister som Daisaku Ikeda og Soka Gakkai International er også nominert, i tillegg til menneskerettighetsaktivister, journalister og varslere, både kjente og ukjente. Vinneren av Nobels fredspris 2015 vil kunngjøres på fredag 9. oktober. I den forbindelse arrangerer Norges Fredsråd en Nobels Fredspris-brunsj på Fredshuset, fra klokken 10.15, med visning av kunngjøringen på storskjerm og åpning for diskusjoner og kommentarer. Møt opp på Fredshuset, fredag klokken 10.15!

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.