Militært forbruk og global våpenflyt 2015

Fredslaget har lansert den årlige rapporten om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, med særlig fokus på Nord-Sør perspektivet i våpenhandelen.

Verdens militære forbruk synes i dag å gå inn i en ny vekstperiode, og det totale militære forbruket var i 2014 på 1776 milliarder dollar. Geopolitiske spenninger i Øst- og Sør-Asia, Ukrainakrisen, trusselen fra IS og syrisk borgerkrig i Midtøsten, konflikt i Sør Sudan, Libya og Nigeria, er alle beveggrunner for denne utviklingen. Selv om Vesten i skrivende stund er inne i en opprustningsperiode, viser denne rapporten at det først og fremst er stater i Afrika, Asia og Midtøsten som har økt sitt militære forbruk de senere år.

Et av denne rapportens hovedfunn er at utviklingslandene i økende grad er på mottakersiden i den internasjonale våpenhandelen. Det militære forbruket er også i kraftig vekst i både Afrika, Midtøsten og Asia. Dette gir seg utslag i et raskt økende internasjonalt marked for våpen, og befester Sør som det viktigste våpenmarkedet for Nord å betjene.

Rapporten søker primært å bidra til forskningsformidling, og er tiltenkt bruk innen informasjonsarbeid i Norge om tematikken nedrustning for utvikling. Rapporten er finansiert med støtte fra Norad, og ble lansert under Arendalsuka, august 2015.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Les også:

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Styremedlem i Fredslaget Aslak Storaker anmelder boka Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg, og skriver bl.a.: "Når det gjelder å være kritisk til politikernes virkelighetsbeskrivelse av krigføringen Norge driver med i utlandet, kan det finnes et interessefellesskap mellom soldatene og fredsbevegelsen".

08. 02. 2018Les
Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...