Militært forbruk og global våpenflyt 2015

Fredslaget har lansert den årlige rapporten om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, med særlig fokus på Nord-Sør perspektivet i våpenhandelen.

Verdens militære forbruk synes i dag å gå inn i en ny vekstperiode, og det totale militære forbruket var i 2014 på 1776 milliarder dollar. Geopolitiske spenninger i Øst- og Sør-Asia, Ukrainakrisen, trusselen fra IS og syrisk borgerkrig i Midtøsten, konflikt i Sør Sudan, Libya og Nigeria, er alle beveggrunner for denne utviklingen. Selv om Vesten i skrivende stund er inne i en opprustningsperiode, viser denne rapporten at det først og fremst er stater i Afrika, Asia og Midtøsten som har økt sitt militære forbruk de senere år.

Et av denne rapportens hovedfunn er at utviklingslandene i økende grad er på mottakersiden i den internasjonale våpenhandelen. Det militære forbruket er også i kraftig vekst i både Afrika, Midtøsten og Asia. Dette gir seg utslag i et raskt økende internasjonalt marked for våpen, og befester Sør som det viktigste våpenmarkedet for Nord å betjene.

Rapporten søker primært å bidra til forskningsformidling, og er tiltenkt bruk innen informasjonsarbeid i Norge om tematikken nedrustning for utvikling. Rapporten er finansiert med støtte fra Norad, og ble lansert under Arendalsuka, august 2015.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.