Masteroppgave om Fredsviljen

Fredslaget har vært så heldig at vi har hatt en student som har skrevet masteroppgave om oss! Oppgaven er i idéhistorie og tar for seg antimilitaristiske holdninger i vårt tidligere medlemsblad Fredsviljen. 

Masteroppgavens tittel er: 
"Antimilitarisme og fredsarbeid - en undersøkelse av antimilitaristiske holdninger i Norges Fredslags tidsskrift".

Et kort sammendrag fra oppgaven:
"I denne masteroppgaven blir Norges Fredslags antimilitaristiske holdninger undersøkt. Det er denne fredsorganisasjonens tidsskrift som ligger til grunn for analysen av de antimilitaristiske holdningene. Jeg bruker tidsskriftets tekster om militærnekting og krigsmateriell som en tematisk avgrensning og innfallsvinkel for å spore uttrykk for antimilitarisme. Jeg tar utgangspunkt i en periodisk avgrensning som er lagt til organisasjonens reetableringsperioder i etterkant av første og andre verdenskrig, og tiden etter årtusenskiftet. Nordmennenes erfaring med militarisme er svært ulik i henhold til de to verdenskrigene, og i vår egen samtid. Krigen har allikevel kommet nær på Norge i alle tre periodene. I disse tre periodene er krigen først opplevet som nøytral ikke-stridende, så okkupert og alliert, og så til sist som kriger på fremmed jord, da som del av NATOs utenlandsoperasjoner. Gjennom denne oppgaven søker jeg også å forstå hvordan erfaringene fra de ulike krigene påvirker Norges Fredslags antimilitaristiske holdninger, slik disse kommer til uttrykk i tidsskriftet".

Hele oppgaven kan leses her.

I 2014 måtte vi av økonomiske grunner dessverre legge ned Fredsviljen, men vi håper å kunne starte det opp igjen i et eller annet format i fremtiden. Tusen takk til Mari Harang for en veldig interessant masteroppgave om vårt arbeid!

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.