Innlegg: Europas ansvar for flyktningene

Norges Fredslag og Norges Fredsråd har skrevet innlegg på Dagsavisens Nye meninger om flyktningekrisen og Europas ansvar

I et innlegg på Dagsavisens Nye meninger skriver daglig leder i Fredslaget, Fredrik Heldal, og leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, om flyktningestrømmen vi er vitne til fra land som Syria, Afghanistan, Somalia og Irak, og hvorfor europeiske land må ta en større del av ansvaret for menneskene som flykter fra krig og undertrykking. Dette handler blant annet om at land som har bidratt med våpen, penger og egen militær innsats i land med konflikt har vært med på å forme situasjonen der, og derfor har et spesielt ansvar for å bidra til å håndtere konsekvensene av denne situasjonen.

Innlegget kan leses her: http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread313646/

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.