Innlegg: Europas ansvar for flyktningene

Norges Fredslag og Norges Fredsråd har skrevet innlegg på Dagsavisens Nye meninger om flyktningekrisen og Europas ansvar

I et innlegg på Dagsavisens Nye meninger skriver daglig leder i Fredslaget, Fredrik Heldal, og leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, om flyktningestrømmen vi er vitne til fra land som Syria, Afghanistan, Somalia og Irak, og hvorfor europeiske land må ta en større del av ansvaret for menneskene som flykter fra krig og undertrykking. Dette handler blant annet om at land som har bidratt med våpen, penger og egen militær innsats i land med konflikt har vært med på å forme situasjonen der, og derfor har et spesielt ansvar for å bidra til å håndtere konsekvensene av denne situasjonen.

Innlegget kan leses her: http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread313646/

Les også:

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Anmeldelse: Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg

Styremedlem i Fredslaget Aslak Storaker anmelder boka Fredsnasjonen Norge av Kristoffer Egeberg, og skriver bl.a.: "Når det gjelder å være kritisk til politikernes virkelighetsbeskrivelse av krigføringen Norge driver med i utlandet, kan det finnes et interessefellesskap mellom soldatene og fredsbevegelsen".

08. 02. 2018Les
Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Fredslaget deltar på FNs våpenkonvensjonen CCW

Convention on Conventional Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapons systems (LAWS) - FNs våpenkonvensjon om visse inhumane våpen er i gang i hovedkvarteret i Genève, og Fredslaget deltar ved styreleder Alexander Harang. Han er med å diskutere det tekniske rundt autonome våpen, og hvor grensen for meningsfull menneskelig kontroll skal gå.

Hør intervju direkte fra Genève i NRK Nyhetsettermiddag her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB5...

og i NRK Nyhetslunsj her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB4402261...