HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

Fredslaget har nå ferdigstilt prosjektet Peace and Development in European Education. Resultatet er flere kortfilmer om hvordan vi bruker HIPP-metoden til å jobbe med mangfold og integrering, for å motarbeide konflikter i samfunnet og bidra til et fredelig multikulturelt Norge. Videoene inngår i en felles ressursbank som viser mangfoldet i fredsundervisningsmetode og -praksis i Europa.  

Hvordan kan vi dele metoder og erfaringer innen fredsundervisning – og hvordan kan vi involvere enda flere som lærere og fasilitatorer? Dette er noe av det Fredslaget har jobbet med de siste to årene gjennom det EU-støttede prosjektet Peace and Development in European Education, der Fredslaget er én av fem samarbeidsorganisasjoner. 

Prosjektet er finansiert med støtte fra Grundtvig, EUs program for voksenopplæring. De andre samarbeidsorganisasjonene i prosjektet har vært PATRIR (Romania), Partners for Democratic Change (Slovakia), Institute for Conflict Research (Nord-Irland) og Diversity Joy (Nederland). I løpet av prosjektperioden har ansatte og frivillige fra de ulike organisasjonene møttes fem ganger, ett besøk til hvert land. 

Målet med prosjektet var å opprette en felles ressursbank bestående av korte videosnutter som viser mangfoldet i fredsundervisningsmetode og -praksis i Europa. Fredslaget har bidratt med syv filmer om hvordan vi bruker HIPP-metoden til å adressere spørsmål og konflikter knyttet til mangfold og integrering. 

Ressursbanken deles gjennom den egne YouTube-kanalen Education For Peace - sjekk den ut her!

Hva er HIPP?
HIPP står for Help Increase the Peace Programme, og er en fredsundervisningsmetode som Fredslaget har jobbet mye med de siste årene. Vi bruker metoden til å jobbe med mangfold og integrering, og for å motarbeide konflikter i samfunnet. En annen metode vi også bruker er AVP - Alternatives to Violence Programme.

Både HIPP og AVP virker gjennom å bevisstgjøre deltakerne på at de er endringsagenter der de er, og gjennom å styrke ferdighetene som trengs for å være det. Lære å respektere seg selv og andre kan være en god start. Å lære noen strategier for god kommunikasjon kan gi mot til å ta tak i en situasjon og påvirke denne positivt der man er, i det minste for ens eget liv.

Fredslaget arrangerer HIPP-kurs for egne medlemmer, på skoler, asylmottak og samfunnshus. Gjennom øvelser, lek og samtale ønsker vi å styrke deltakernes ferdigheter innenfor disse områdene: 

  • Samarbeid, tillit
  • Konfliktløsning
  • Styrking av eget selvbilde, selvinnsikt, selvaktelse, affirmasjon (bekreftelse)
  • Kommunikasjonferdigheter: lytting, snakking og observasjon
  • Mangfold, deltakelse, samfunnsperspektiver
  • Fellesskap, ”Community Building”
  • Flerkulturell kommunikasjon

Her kan du se alle de syv kortfilmene fra prosjektet som handler om HIPP-metoden og hvordan den brukes:

Relevante emner

Les også:

Fredsundervisere i Nord-Irland

Fredsundervisere i Nord-Irland

Hvordan kan vi dele metoder og erfaringer innen fredsundervisning – og hvordan kan vi involvere enda flere som lærere og fasilitatorer? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt på møtet mellom fem europeiske fredsorganisasjoner i Belfast i forrige uke.

24. 03. 2014Les