Global aksjonsdag mot militært overforbruk

I forbindelse med at Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) gir ut sin årlige oversikt over verdens militærutgifter og våpen, har det siden 2011 blitt organisert aksjoner over hele verden på den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk (GDAMS).

I dag, 13. april, markeres den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk. Tall fra IISS viser at økningen over forsvarsbudsjettene globalt var på rundt 25 milliarder dollar i 2014. Størst var økningen i land i Midtøsten og Asia. Totalt sett har den internasjonale eksporten av større konvensjonelle våpen i verden økt med 16% mellom 2005-2009 og 2010-2014, og "fredsnasjonen" Norge er blant verdens 20 største eksportører av militært materiell.

I 2014 var det også en økning av det norske forsvarsbudsjettet. Våpenekspert i Norges Fredslag, Alexander Harang etterlyser nå en debatt rundt økningene i budsjettet og den stadig økende norske våpeneksporten. Les mer om dette i Radikal Portals intervju med Harang. Harang har også sammenstilt et fakta-ark om verdens forsvarsbudsjetter i 2014, basert på tallene fra IISS, som kan lastes ned her.

I forbindelse med markeringen av årets GDAMS arrangerte Norges Fredslag, Norges Fredsråd, Changemaker, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Leger mot atomvåpen, Bestemødre for fred og International Peace Bureau frokostmøte på Fredshuset forrige uke. I panelet diskuterte Klassekampen, Ny Tid, Le Monde Diplomatique, ForUM og Norges Fredslag den manglende dekningen av opprustning og militært overforbruk i norske medier. 

Ingeborg Breines, co-president i International Peace Bureau, skriver om denne manglende dekningen av militært overforbruk, publisert i den siste utgaven av Ny Tid.

I forbindelse med GDAMS har også Norges Fredslag, Norges Fredsråd, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og International Peace Bureau sendt en appell til stortingsrepresentantene om å arbeide for en verdensomspennende nedrustning både av konvensjonelle våpen og atomvåpen.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.