Drapsroboter: Fremtidens krigføring?

Nå er det bare én uke igjen til Fredslaget arrangerer seminar om drapsroboter på Fredshuset! Gerald Folkvord (Amnesty), Erik Reichborn-Kjennerud (NUPI) og Anders Kofod-Petersen (Alexandra Instituttet) kommer for å diskutere problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, hvordan autonome våpen påvirker vårt syn på krig, og begrensninger ved autonome systemer. I dag har Fredslaget også lansert publikasjonen Kampen mot drapsrobotene: 5 argumenter for et internasjonalt forbud

Autonome våpen, også kalt drapsroboter, har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden, etter at flere av verdens ledende eksperter på kunstig intelligens og robotikk i et åpent brev advarte mot utvikling av denne typen våpen. De pekte blant annet på at autonome våpen vil senke terskelen for å gå til krig, og at et globalt våpenkappløp for å tilegne seg disse våpnene vil være nærmest uunngåelig.

Autonome våpensystemer har også blitt diskutert i FNs konvensjon for inhumane våpen ved to anledninger i løpet av de siste to årene. I november i år skal konvensjonens statsparter, inkludert Norge, møtes på nytt i Genève for å avgjøre hvordan verden skal forholde seg til disse våpnene. Skal vi innføre et internasjonalt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpensystemer? Eller skal vi bare fortsette med uformelle møter for å belyse mulige problemstillinger knyttet til disse våpentypene?

Norges Fredslag støtter arbeidet for et internasjonal forbud mot utvikling og bruk av autonome våpensystemer. Samtidig er det viktig å huske på at autonomisering av våpen er en prosess som har pågått over lengre tid, og som har resultert i økende grad av autonomi i en rekke våpen. Debatten rundt våpen med full autonomi er en del av en større diskusjon om i hvilken grad vi mennesker skal overlate kontroll over avgjørelser til våpen, og hvordan dette påvirker måten vi tenker på og fører krig.

Fredslaget inviterer derfor alle interesserte til et åpent seminar om autonome våpensystemer på Fredshuset 13. oktober 2015 kl. 16:30!

Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International, vil snakke om problemstillinger relatert til menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett. Erik Reichborn-Kjennerud, forsker ved NUPI, skal ta for seg hvordan autonomisering av våpen påvirker vårt syn på krig. Og Anders Kofod-Petersen, visedirektør ved Alexandra Instituttet i København, vil diskutere tekniske aspekter og begrensinger ved autonome systemer.

Klarer du ikke vente helt til tirsdag? I dag publiserte vi 5 argumenter for hvorfor et internasjonalt forbud mot autonome våpen er viktig - og hvorfor det haster. Les hele publikasjonen her.

Les også:

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Norges Fredslag er en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et internasjonalt preventivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.