Diktaturer er attraktive markeder for norsk militært materiell

I slutten av oktober framla regjeringen Stortingsmeldingen om eksport av militært materiell fra Norge i 2014. Den bød, som forventet, på urovekkende lesning.

Totalt ble det i 2014 eksportert militært materiell og tjenester for 3,6 milliarder kroner, hvorav 2,9 milliarder kroner utgjorde eksport av militært materiell. Av disse sto eksport av A-materiell (inkludert våpen og ammunisjon) for 2,9 milliarder kroner, og eksport av B-materiell for 645 millioner kroner. Til tross for at dette betyr en nedgang i eksport av militært materiell på omtrent 15 % fra 2013 til 2014, økte eksporten til diktaturer betraktelig i 2014.

Meldingen forsterker inntrykket av en del bekymringsverdige tendenser som vi også har sett tidligere år. Norges eksport av B-materiell til Saudi-Arabia var i 2014 på over 3,7 millioner kroner, nesten en dobling sammenlignet med 2013, og inkluderte kjøretøy og elektronisk utstyr. Saudi-Arabia har siden mars i år ledet en koalisjon av land som har ført en brutal bombekrig mot Jemen, og har nå også soldater på bakken inne på jemenittisk territorium. Det framgår ikke av meldingen nøyaktig hva slags kjøretøy og elektronisk utstyr som har blitt eksportert, men det må tas høyde for at dette utstyret kan ha blitt brukt som del av krigføringen. Krigføringen i Jemen er preget av alvorlige overgrep mot sivile, og Saudi-Arabia har blitt anklaget for krigsforbrytelser av Amnesty International og brudd på internasjonal humanitærrett av FNs humanitære koordinator for Jemen Johannes van der Klaauw.

I tillegg eksporterte Norge både A- og B-materiell til De Forente Arabiske Emirater, inkludert ammunisjon. De Forente Arabiske Emirater er en del av den saudiledede koalisjonen som har bombet Jemen i over syv måneder, og har i likhet med Saudi-Arabia soldater på bakken i Jemen. Avhengig av detaljene rundt eksporten kan ammunisjonen solgt av Norge med andre ord ha blitt brukt mot mål i Jemen.

I tillegg er regimet i landet anklaget for alvorlige brudd på menneskerettighetene av organisasjoner som Amnesty International. Norges eksport av militært utstyr, både til Saudi-Arabia og De Forente Arabiske Emirater, har bidratt til å styrke statenes undertrykkende institusjoner, og dermed også de autoritære regimenes kapasitet til å bekjempe opposisjon og holde seg ved makten.

Videre eksporterte Norge både våpen og ammunisjon til Thailand, et land som i 2014 var preget av militærkupp og alvorlige brudd på menneskerettighetene. I tillegg er landets tre sørlige provinser rammet av borgerkrig, og thailandske sikkerhetsstyrker og paramilitære grupper tilknyttet myndighetene var her ansvarlige for tortur og utenomrettslige drap, blant annet på barn. Myndighetene har kjempet en blodig kamp mot opprørsgrupper i sør i flere år, og det er uklart hvilken tolkning av norsk eksportkontrollregelverk, som sier at våpen ikke skal eksporteres til områder hvor de kan bidra til å forlenge eller forverre væpnede konflikter, som ligger bak denne eksporten. Eksporten til Thailand har også styrket militæret, og dermed også institusjonens evne til å ta kontroll over statsapparatet, som den gjorde i 2014.

Norge omtaler ofte seg selv som best i klassen når det gjelder våpeneksport, men det kan ikke være et mål i seg selv. Så lenge norsk militært materiell bidrar til å styrke autoritære regimers undertrykkende institusjoner og grep om makten, og ender opp hos aktører som systematisk bryter menneskerettighetene og fører blodige kamper mot egen befolkning, må vi sikte høyere enn å være bedre enn de andre. Vi trenger sluttbrukerdokumentasjon, også fra våre allierte, for å sikre at allierte land ikke sende norske våpen til områder som norsk eksportregelverk ikke åpner for eksport til. Vi trenger større åpenhet og debatt rundt eksport av militært materiell. Og sist, men absolutt ikke minst, trenger vi et regelverk og en praksis som forhindrer at norsk militært materiell havner steder hvor det bidrar til å svekke innbyggernes sikkerhet.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.