Nyheter -

Førpremiere på Fredshuset: "Drone"

Førpremiere på Fredshuset: "Drone"

I samarbeid med Norges Fredsråd og Changemaker arrangerer Norges Fredslag førpremiere av den norskproduserte dokumentarfilmen "Drone" på Fredshuset, fredag 27. februar.

20. 02. 2015Les
Rustningskappløpet i Nordøst-Asia

Rustningskappløpet i Nordøst-Asia

Hva skjer med Kinas militære modernisering, inkludert atomvåpen, og samarbeid med Russland? Hva blir konsekvensene av at Japan har fjernet sin pasifistiske artikkel 9 i grunnloven? Hvordan påvirker den økte spenningen mellom Sør- og Nord-Korea regionen? Og på toppen av alt, hva betyr USAs sterke tilstedeværelse i Nordøst-Asia? Norges Fredslag, i samarbeid med Norges Fredsråd, inviterer til et fremtidsrettet og spennende seminar om en av de mest komplekse og skjøre regionene i det globale sikkerhetslandskapet.

16. 03. 2015Les
Fredslaget har fått ny daglig leder!

Fredslaget har fått ny daglig leder!

Vi har gleden av å presentere Fredslagets nye daglige leder, Fredrik Heldal. Fredslaget er svært fornøyde med at Fredrik har takket ja til stillingen, og har stor tro på at han har mye å tilføre organisasjonen og de rette egenskapene for å utvikle Fredslaget videre.

24. 03. 2015Les
Global aksjonsdag mot militært overforbruk

Global aksjonsdag mot militært overforbruk

I forbindelse med at Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) gir ut sin årlige oversikt over verdens militærutgifter og våpen, har det siden 2011 blitt organisert aksjoner over hele verden på den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk (GDAMS).

13. 04. 2015Les
Drapsroboter på agendaen i FN

Drapsroboter på agendaen i FN

Denne uken diskuterer stater og eksperter autonome våpensystemer, eller drapsroboter, under CCW-møtet i FN i Genève. Daglig leder i Fredslaget er på plass og følger diskusjonen. 

16. 04. 2015Les
Peace on Local Terms: Discussing Peacebuilding in the Philippines

Peace on Local Terms: Discussing Peacebuilding in the Philippines

The Norwegian Peace Association and Forum for Development and Environment have the pleasure to welcome Cesar Villanueva, Director for Popular Peace Education at Pax Christi Institute Philippines, to the Peace House. We invite everyone interested, to a discussion with Villanueva on peacebuilding in the Philippines, Friday June 5th, at 12:00-14:00.

01. 06. 2015Les
Global Peace Index

Global Peace Index

19. juni var Fredslaget til stede under lanseringen av Global Peace Index 2015 på Litteraturhuset i Oslo. Publikasjonen er utarbeidet av Institute for Economics and Peace, og ble lansert i samarbeid med International Law and Policy Institute (ILPI).

22. 06. 2015Les
Masteroppgave om Fredsviljen

Masteroppgave om Fredsviljen

Fredslaget har vært så heldig at vi har hatt en student som har skrevet masteroppgave om oss! Oppgaven er i idéhistorie og tar for seg antimilitaristiske holdninger i vårt tidligere medlemsblad Fredsviljen. 

25. 06. 2015Les
Militært forbruk og global våpenflyt 2015

Militært forbruk og global våpenflyt 2015

Fredslaget har lansert den årlige rapporten om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, med særlig fokus på Nord-Sør perspektivet i våpenhandelen.

17. 08. 2015Les
Fredskonferanse i Tromsø

Fredskonferanse i Tromsø

Norges Fredslag var til stede på European Peace Research Associations internasjonale konferanse for fredsforskere og aktivister i Tromsø i begynnelsen av september.

16. 09. 2015Les
HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

Fredslaget har nå ferdigstilt prosjektet Peace and Development in European Education. Resultatet er flere kortfilmer om hvordan vi bruker HIPP-metoden til å jobbe med mangfold og integrering, for å motarbeide konflikter i samfunnet og bidra til et fredelig multikulturelt Norge. Videoene inngår i en felles ressursbank som viser mangfoldet i fredsundervisningsmetode og -praksis i Europa.  

21. 09. 2015Les
Nobels Fredspris 2015

Nobels Fredspris 2015

Norges Fredsråd arrangerer Nobels Fredspris-brunsj på Fredshuset fredag klokken 10.15.

05. 10. 2015Les
Drapsroboter: Fremtidens krigføring?

Drapsroboter: Fremtidens krigføring?

Nå er det bare én uke igjen til Fredslaget arrangerer seminar om drapsroboter på Fredshuset! Gerald Folkvord (Amnesty), Erik Reichborn-Kjennerud (NUPI) og Anders Kofod-Petersen (Alexandra Instituttet) kommer for å diskutere problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, hvordan autonome våpen påvirker vårt syn på krig, og begrensninger ved autonome systemer. I dag har Fredslaget også lansert publikasjonen Kampen mot drapsrobotene: 5 argumenter for et internasjonalt forbud

06. 10. 2015Les
Norske jagerfly til Syria

Norske jagerfly til Syria

Stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet og Høyre har de siste dagene uttalt at Norge, dersom det kommer en forespørsel fra våre allierte i NATO, bør vurdere militære bidrag til kampen mot IS i Syria. Norges Fredslag mener dette vil være et svært lite konstruktivt bidrag til en allerede prekær situasjon.

18. 11. 2015Les
Lokal konflikthåndtering på Filippinene

Lokal konflikthåndtering på Filippinene

Flere forskere har de siste tiårene pekt på at effektiv fredsbygging er avhengig av at ikke-statlige aktører og uformelle institusjoner inkluderes. Denne tilnærmingen bygger på premisser om at varig fred må framforhandles med deltagelse av de samfunnene som er berørte, og ikke kun gjennom elitedrevne politiske prosesser, samt at en svak post-konliktstat ofte ikke har kapasitet til å levere de bærekraftige løsningene på egen hånd som er nødvendige for varig fred. Det er ulike måter å gjøre dette på, og Filippinene kan her være et interessant eksempel.

18. 12. 2015Les
Konflikten i Sør-Kinahavet: Et nytt våpenkappløp?

Konflikten i Sør-Kinahavet: Et nytt våpenkappløp?

Konflikten i Sør-Kinahavet har ulmet i mange tiår, med flere tilfeller av væpnede sammenstøt mellom de ulike partene. Går man nå inn i en ny fase med et nytt destabiliserende våpenkap- pløp i Sør-Kinahavet? Hvem er partene i konflikten? Påvirker Norge konflikten som våpeneksportør? Hvilke fredspolitiske løsninger på konflikten finnes?