Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

I 2005 lanserte Fredslaget en kampanje om denne 'diktatoreksporten', og vi har siden jobbet mot våpeneksport til undertrykkende regimer. Sammen med andre organisasjoner har vi oppnådd bred støtte for vårt krav om å stanse krigsmaterielleksporten til autoritære regimer. Likevel fortsetter norske myndigheter hvert år å tjene millioner på våpeneksport til diktaturer og menneskerettighetsforbrytere.

Norge må stå på side med demokratiforkjemperne

Den arabiske våren er ikke over: Folk som lever under autoritære regimer kjemper fortsatt for demokrati, ytringsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter. Samtidig støtter Norge undertrykkerne med våpen. Ethvert salg av krigsmateriell til autoritære regimer er et uttrykk for at Norge støtter regimene, og dermed står på feil side i kampen for frihet og demokrati. Dette burde Norge holde seg for gode for. Det er ingen tvil om at Norge burde stå på side med demokratiforkjemperne og ikke statene som undertrykker dem.

Hvorfor skal Norge i det hele tatt eksportere krigsmateriell til diktaturer og slik styrke deres militære evne til fortsatt undertrykking? Kan og bør Norge stå inne for å bygge opp autoritære regimers militærmakt? En ekte fredsnasjon ville sagt nei.

Norsk politikk og regelverk på feltet

I Norge må hver enkelt eksport av krigsmateriell godkjennes av Utenriksdepartementet (UD) før den kan finne sted. UD skal slik passe på at norsk våpeneksport skjer i tråd med norske lover og regelverk. Norge har siden 1997 hatt lover og regler som sier at de skal ta hensyn til demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet i mottakerlandet før de eventuelt godkjenner en eksport. Men fortsatt tjener den norske stat millioner av kroner i året på våpeneksport til autoritære regimer.

Når regjeringen blir utsatt for kritikk på dette feltet, svarer de med at de har disse strenge lovene og reglene. Men det viktigste er å se hva som skjer i praksis: hverken den nåværende eller den forrige regjeringen har stanset våpeneksporten til land som Oman, Kuwait og Saudi-Arabia. De har heller ikke gitt uttrykk for at denne eksporten skal stanses. 

Det hjelper ikke med et ”strengt” regelverk når våpeneksport til land som undertrykker egen befolkning fortsetter. Hvis man skal ta menneskerettigheter og demokrati på alvor, må regjeringen trekke tilbake kontraktene som er inngått til mottakerne i Midtøsten og Nord-Afrika. I tillegg burde de ikke inngå nye kontrakter med disse. Det er på høy tid med en full stans i norsk krigsmaterielleksport til autoritære regimer.

Hvert år kommer regjeringen med en melding til stortinget om eksport av krigsmateriell det forrige året. Her kan du blant annet lese om hvilke land som er mottakere av norsk krigsmateriell og om lover og regler for norsk våpeneksport. 

Partiene på stortinget må ta tak

Til syvende og sist er det våre folkevalgte på stortinget som er ansvarlige for både regelverket for våpeneksport og praktiseringen av det. Om flertallet på Stortinget vil stanse all krigsmaterielleksport til autoritære regimer, så må regjeringen gjøre det. Partiene må derfor våkne fra dvalen, ta tak og stanse diktatoreksporten. Land som undertrykker egen befolkning må ikke lenger få stå på mottakerlisten for norske våpen.

Norske politikere må ta ansvar: Norge må slutte å tjene penger på undertrykking og menneskerettighetsbrudd, og norsk krigsmaterielleksport til diktaturer må stanses. Land som Saudi-Arabia, De Forente Arabiske Emirater og Kuwait må ikke lenger få norsk krigsmateriell.

Eksempel: Saudi-Arabia

Diktaturet Saudi-Arabia har vært en av Norges største kunder for krigsmateriell i mange år. Sammen med Emiratene og Qatar (som også mottar norsk krigsmateriell), har Saudi-Arabia sendt soldater til Bahrain for å militært slå ned på demonstranter som krevde demokrati. Saudi-Arabia har over 30 000 politiske fanger, en svært begrenset ytringsfrihet og landet bruker vold, halshugging og piskeslag som straff. Ved å selge krigsmateriell til Saudi-Arabia uttrykker Norske myndigheter støtte til disse handlingene.

Utenriksminister Børge Brende hevder at menneskerettigheter og demokrati er fokusområder for norsk utenrikspolitikk. Om regjeringen oppriktig mener demokrati og menneskerettigheter er viktig, må de som et minimum stanse all eksport av norsk krigsmateriell til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia, både direkte og indirekte.

Eksempler på undertrykkende regimer som får og har fått norsk krigsmateriell

Fra Fredslagets blogg:

- Tjener fett på diktatoreksport.

- Nye tider for norsk diktatoreksport?

Les også:

Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les