Konfliktdempende fredspris?

Årets fredspris setter søkelys på viktige kampsaker og sivilsamfunnsaktivisme, og framhever også viktigheten av samarbeid og dialog på tvers av konfliktlinjer. 

Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai har blitt tildelt årets fredspris for sitt arbeid mot barnearbeid og for jenters rett til utdanning. Norges Fredslag har stor respekt for dette arbeidet, og synes det er positivt at årets pris setter fokus på viktigheten av utdanning. Etter vår mening bør fredsundervisning anses som en avgjørende forutsetning i denne sammenheng.

Nobelkomiteen har valgt å vektlegge de to prisvinnernes religion og etnisitet, henholdsvis indisk hindu og pakistansk muslim, og at de ”møtes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme”. Norges Fredslag håper dette kan bidra til økt fokus på konflikten mellom India og Pakistan, og at denne prisen kan bidra til ny brobygging mellom landene.

Det er også et viktig signal at denne prisen går til sivilsamfunnsaktører på begge sider av en mellomstatlig konflikt, og vi håper dette kan inspirere til økt folk-til-folk samarbeid for fred i alle konfliktfylte regioner i verden. 


Relevante emner

Les også:

EU - en sann fredsforkjemper?

EU - en sann fredsforkjemper?

Er EU virkelig en fredsforkjemper, slik Alfred Nobel ville vinneren skulle være? Hva har EU gjort for fred det siste året?