Japansk fredsbevegelse og forholdet til Kina

Forholdet mellom Kina og Japan, dialog og fredsarbeid på tvers av grenser. Dette var temaer som ble diskutert i møter på PRIO og Nansen Fredssenter da Kimiaki Kawai gjestet Norges Fredslag i slutten av august. 

Kimiaki-1

Kimiaki Kawai er fredspolitisk talsperson for fredsorganisasjonen Soka Gakkai. Dette er en buddhistisk organisasjoner med forgreininger til mange land, men med utspring i Japan. Fredslaget inviterte Kawai til Norge for å høre fra japansk fredsbevegelse hvilke erfaringer de har gjort seg i dialogarbeid med Kina.

I samarbeid med PRIO arrangerte vi tirsdag 26. august et seminar med tittel "Sino-Japanese Relations: Paths towards a De-Escalation of Conflict". Stein Tønnesson fra PRIO innledet om havretten og mulighetene for å bruke juridiske verktøy for å bygge fred og tillit mellom de øst-asiatiske statene. Kimiaki Kawai fortalte om Soka Gakkais erfaringer med folk-til-folk diplomati gjennom utvekslinger og dialog. Det ble også diskutert i hvor stor grad slike dialog- og diplomatiprosjekter kan bidra til å bedre relasjoner i regionen.

Diskusjoner om dialog som verktøy stod også i sentrum dagen etter, på lunsjmøte på Nansenskolen på Lillehammer. I regi av Nansen Fredssenter holdt Kawai der en innledning om mulighetene for å forbedre relasjoner mellom Kina og Japan.

Les Alexander Harangs kronikk "Kina-diplomatiet" om hva norske myndigheter kan lære av dialogarbeidet mellom Kina og Japan.

Les også kronikken "Nytolker Japans "fredsgrunnlov"" om militariseringen av Japan.  

Relevante emner

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.