Fredsundervisere i Nord-Irland

Hvordan kan vi dele metoder og erfaringer innen fredsundervisning – og hvordan kan vi involvere enda flere som lærere og fasilitatorer? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt på møtet mellom fem europeiske fredsorganisasjoner i Belfast i forrige uke.

Tirsdag 18. mars reiste Alexandra, Chro, Odilia og Hanna fra Fredslaget til Belfast for å representere organisasjonen på et møte om fredsundervisning i Europa. Møtet inngikk i det Grundtvig-støttede prosjektet Peace and Development in European Education, der Fredslaget er en av fem samarbeidsorganisasjoner.

Møtet gikk over tre dager, og i løpet av denne tiden ble vi introdusert for hvordan det er å jobbe med fredsundervisning og dialog-arbeid i Nord-Irland, vi fikk høre innledninger fra kunstnere, filmskapere og fredsundervisere, og vi fikk diskutert hvordan vi videre skal jobbe for å oppnå målet med prosjektet: en felles ressursbank bestående av korte videosnutter. Fra Fredslagets side kommer disse videoene til å først og fremst ta for seg hvordan vi bruker HIPP-metoden til å adressere spørsmål og konflikter knyttet til mangfold og inkludering. 

I slutten av september er det vår tur til å invitere resten av de europeiske deltakerne til møte i Oslo. Ta kontakt dersom du kan tenke deg å være med som frivillig i prosjektet!

© Cosmin Ignat

Peace and Development in European Education

Gjennom et EU-støttet samarbeidsprosjekt skal Norges Fredslag (NFL) bidra til en ressursbank som skal vise mangfoldet i fredsundervisningsmetode og –praksis i Europa. Ressursbanken skal bestå av korte videoer med tilhørende skriftlig forklaring eller bakgrunnsdokument, og skal deles gjennom YouTube og organisasjonens hjemmesider fra og med slutten av 2014.

Våren 2013 søkte Norges Fredslag (NFL) om støtte fra EU’s program for voksenopplæring: Grundtvig. Søknaden ble utarbeidet av en rumensk organisasjon, og NFL er en av fem samarbeidsorganisasjoner. De andre fire organisasjonene kommer fra Romania, Nederland, Nord-Irland og Slovakia.

I løpet av en toårsperiode skal ansatte og frivillige fra de ulike organisasjonene møtes fem ganger, ett besøk til hvert land. Høsten 2013 deltok to fra NFL på det første møtet som ble holdt i Cluj, Romania, og i mars 2014 var fire fra NFL i Belfast, Nord-Irland. I september 2014 får vi besøk i Oslo av representanter fra de fire andre landene. Under dette møtet skal vi presentere videoene vi har laget til resten av gruppa, samt til norske frivillige fredsundervisere som deltar i prosjektet som testgruppe.

NFL tenker å lage filmer som presenterer og forklarer tematikken vi jobber med og metoden vi bruker for å adressere tematikken. I løpet av de siste årene har NFL jobbet mye med en metode for fredsundervisning som kalles Help Increase the Peace Programme (HIPP). Vi bruker HIPP-metoden til å jobbe med mangfold og integrering, for å motarbeide konflikter i samfunnet og bidra til et fredelig multikulturelt Norge.

Samarbeidsorganisasjoner i prosjektet:

Relevante emner

Les også:

HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

Fredslaget har nå ferdigstilt prosjektet Peace and Development in European Education. Resultatet er flere kortfilmer om hvordan vi bruker HIPP-metoden til å jobbe med mangfold og integrering, for å motarbeide konflikter i samfunnet og bidra til et fredelig multikulturelt Norge. Videoene inngår i en felles ressursbank som viser mangfoldet i fredsundervisningsmetode og -praksis i Europa.  

21. 09. 2015Les
Ungdomsleir for fred

Ungdomsleir for fred

Den siste uka før skolestart, fra 13. til 16. august, var en gruppe ungdommer samlet på Voksenåsen i Oslo for å lære om fredsarbeid – for å bli fredsambassadører.