EU-resolusjon mot kampdroner bør også opp i Stortinget

EU-parlamentet har nå tatt til motmæle mot dronekrigen og vedtatt en resolusjon som fordømmer bruken av kampdroner. Denne motmakten bør inspirere til dronedebatt også på Stortinget.

27. februar vedtok EU-parlamentet med et overveldende flertall (534 mot 49, med 10 avholdende), en resolusjon som fordømmer bruken av kampdroner. Resolusjonens tittel er ”On the use of armed drones” og tar til orde for å motsette seg og å forby alle former for utenomrettslige mord, også det USA kaller ”targeted killings” i krigen mot terror.

Resolusjonen taler også for å inkludere væpnede droner i alle relevante nedrustnings- og eksportkontrollregimer. Kanskje viktigst på lengre sikt, tar også EU-parlamentets resolusjon til orde for å forby utvikling, produksjon og bruk av autonome våpensystem, dvs droner som kan angripe og drepe uten menneskelig involvering (såkalte drapsroboter).


Stille fra Stortinget

Ingen av disse sakene har hittil vært oppe til behandling i Stortinget. I dag har ikke engang den sittende regjeringen formulert norsk politikk i forhold til den pågående dronekrigen i Pakistan og Jemen. Når verken regjeringen eller Stortinget uttaler seg på feltet, skyves den store dronedebatten stadig fremfor oss. Dette er både uansvarlig ovenfor det norske folk og uverdig ovenfor dronekrigens ofre.

Da dronekrigen direkte angår vår nærmeste alliertes krigspolitikk, er det forståelig at det er ubehagelig å ta opp dette til politisk behandling i Norge. Men når uskyldige i dag henrettes av kampdroner i Pakistan, Jemen og Palestina, er ikke stillheten et alternativ. Når norsk droneindustri tjener penger på dronekrig, og forsvaret tar del i denne krigen som alliert, må også norske politikere på banen. Å velge å ikke forholde seg til dronetematikken er uansvarlig. Uansett hvilke politisk pris storebror i vest vil pålegge oss for å ta dronedebatten, må denne debatten bare komme. Det er på høy tid at dronekrigen blir viet plass også på Stortingets agenda.

Les hele EU-resolusjonen her.

Relevante emner

Les også:

Ungdomsleir for fred

Ungdomsleir for fred

Den siste uka før skolestart, fra 13. til 16. august, var en gruppe ungdommer samlet på Voksenåsen i Oslo for å lære om fredsarbeid – for å bli fredsambassadører.

18. 08. 2013Les