Stormøte om østlig fredstradisjon

Fredag 31. mai deltok rundt 100 personer på stormøtet Hva kan Norge lære av Østlig Fredstradisjon?. Arrangementet var et samarbeid mellom Norges Fredslag, Dag Hammarskjöld-programmet og Networkers SouthNorth og ble holdt på Voksenåsen Kultur- og konferansehotell i Oslo.

Kvelden startet med et foredrag av Professor N. Radhakrishnan, leder av Indian Council of Gandhian Studies, under tittelen ”Toward Building Societies in the Nonviolent and Peaceful Tradition: From Gandhi to the Present Day”. Han snakket blant annet om Gandhis arbeid og lære i en global kontekst, og både utfordret og inspirerte publikummet til å bringe tradisjonene fra Gandhi inn i nordisk fredsarbeid.

Dr. N. Radhakrishnan ga oss en historisk gjennomgang om ikkevold og ikkevoldelig motstand og revolusjon, og hvordan den Gandhiske visjon og tilnærming forsetter å være like effektiv og aktuell for frihetskjempere og sosiale reformatører også i dag.

Etter Radhakrishnans foredrag fulgte et innlegg av FN-ambassadør Anwarul K. Chowdury, tidligere president i FNs sikkerhetsråd. Han satte fokus på fredskultur, og de viktige sammenhengene mellom utvikling, fredsundervisning, og viktigheten av kvinners rolle i dette arbeidet.

- Peace education needs to be transformative, forward-looking, adaptive, comprehensive and empowering. The work for peace is a continuous process and I am convinced that culture of peace is absolutely the most essential vehicle for realizing the goals and objectives of the United Nations in the 21st Century. 

Kveldens deltakere fikk også mulighet til å få et nærmere innblikk i global fredskultur gjennom utstillingen "Building a culture of peace”, samt en utstilling om Gandhis liv og lære.

Deretter var det avslutning med servering og to flotte musikkopplevelser inn i sommernatten! Bendik Brænne med band varmet opp for jazzlegenden Larry Coryell.

Vi har lagt ut flere bilder på facebook-siden vår, disse kan du finne her!

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.