Vellykket konferanse: Demokratiseringen av Midtøsten og det kurdiske spørsmålet

2. mai arrangerte Fredslaget sammen med Nansen Fredssenter, Fredsrådet og Kurdistan National Congress (KNK) en internasjonal konferanse om demokratiseringen av Midtøsten og det kurdiske spørsmålet.

Konferansens mål var å fremme menneskerettigheter for alle mennesker i Midtøsten, respekt for og beskyttelse av minoriteter, samt en fredelig, demokratisk og varig løsning på det kurdiske spørsmålet.

Programmet var firedelt: 1) Mål og utfall, 2) Ulike utfordringer i dagens Irak, Iran, Syria og Tyrkia, 3) Perspektiver og løsninger, 4) Løsninger i hvert land. Etter flere innlegg og paneldiskusjoner, samlet diaspora, akademikere, politikere, journalister, NGOer, juridiske eksperter og andre interesserte seg i ulike grupper for å diskutere og finne mulige løsninger. Noen av idéene som kom opp i gruppediskusjonene var hvilken rolle diasporagrupper i ulike land kan styrke arbeidet sitt opp mot sine hjemland, viktigheten av å ikke bare jobbe på et høyt politisk nivå men også på grasrotnivå. I tillegg la flere vekt på hvor viktig det er at det internasjonale samfunnet fremmer menneskerettigheter for alle grupper.

Fredslagets Chro Borhan er en av initiativtagerne til denne konferansen. Hun vil skrive om konferansen i førstkommende Fredsviljen. 

Relevante emner

Les også:

Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Siden november 2011 har uberettigede anklager om at Iran utvikler atomvåpen blitt spredt verden over. Som følge av dette truer i dag Israel og USA med å bombe Iran om landet ikke oppgir et atomvåpenprogram ingen av aggressorene egentlig vet om eksisterer.

20. 12. 2012Les
Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Norges Fredslag oppfordrer regjeringen til å se hva de kan gjøre for å støtte opp om uttrykk for ikkevoldsmotstand for derigjennom forebygge ytterligere lidelser i Syria, samt ta grep for å hindre at norsk krigsmateriell ender opp i landet.