Ungdomsleir for fred

Den siste uka før skolestart, fra 13. til 16. august, var en gruppe ungdommer samlet på Voksenåsen i Oslo for å lære om fredsarbeid – for å bli fredsambassadører.

Arrangementet var et samarbeid mellom flere aktører, blant annet Norges Fredslag, Svenska Freds og kommuner fra grenseområdene i Sverige og Norge. Deltakerne kom fra videregående skoler i disse kommunene. I tillegg til båttur i Oslofjorden og et besøk til Nobels fredssenter inneholdt dagene et tett program der Norges Fredslag hadde mye av ansvaret. I tillegg til kontoransatte stilte flere frivillige fra Fredslaget opp som foredragsholdere og fredsundervisere. 

Som fredsambassadører er det viktig å ha med de fredsideologiske perspektivene på en sak. Disse tre dagene gav deltakerne et innblikk i hvilke ferdigheter og hva slags kunnskap vi trenger for å fremme ikkevold og fredskultur.

Sjiraffspråk og ikkevoldelig kommunikasjon

Den første dagen fikk deltakerne prøvd seg på praktisk konflikthåndtering gjennom gruppearbeid. Vi tok utgangspunkt i fredstreet og ledet gruppen gjennom ulike øvelser, og lærte dem om nøkkelbegreper slik som konflikttrapp og sjiraffspråk. Ungdommene lærte også hvordan empatisk lytting og kommunikasjon kan forhindre at konflikter eskalerer. Gjennom gruppearbeid, pararbeid og brainstorming fikk ungdommene prøvd seg på hvilke ferdigheter som trengs for å drive fredsarbeid. Det oppstod også en god gruppedynamikk som holdt seg gjennom hele leiren.

Antimilitarisme og fredsideologi

Den andre dagen holdt vi en innføring i hva fredsideologi innebærer, hvordan fred og utvikling henger sammen og hva som har vært fredsbevegelsens kampsaker i moderne tid. Gjennom fokus på ikkevoldelig konflikthåndtering, fredskultur og antimilitarisme ble deltakerne så utfordret til å vurdere i hvilken grad verktøy for fred kunne vært brukt for å unngå krig i Libya. Dag to inneholdt også en sesjon om østlig fredstradisjon og Gandhis liv og lære.

Kampanje mot dronekrig

Tredje dagen var dedikert til fredsaktivisme og Fredslagets kampanje "stans dronekrigen og de norske bidragene". Dagen begynte med et foredrag om dagens dronekrig, med spesielt fokus på Pakistan og de siste ukenes dronebombinger i Yemen som er særlig aktuelt. Etter å ha lært om dagens dronekrig og de norske bidragene, så vi på hva man kan gjøre for å stanse den: Fredsaktivisme. Vi så bilder og eksempler på ulike protester, kreative aksjoner, underskriftskampanjer, mediearbeid og politisk påvirkningsarbeid rundt omkring i verden. Så gikk ungdommene sammen i grupper og lagde egne aksjoner mot dronekrigen som de så presenterte for hverandre.

Ungdommene la vekt på kreativitet, visuell kommunikasjon for å tiltrekke forbipasserende og media, enkle budskap og fengende konsepter. Hva med å lage en by av papp som viser ødeleggelser av dronekrigen og ha på stand der man også samler inn underskrifter til kampanjen? Mobilisere venner og kjente gjennom facebook og twitter? Lage en lekedrone og fly den over Karl Johan hvor så en gruppe mennesker plutselig later som om de faller død om, mens noen holder plakater med teksten "stans dronekrigen og de norske bidragene"? Ha TV-skjermer ulike steder i byen som viser fortellinger fra mennesker fra Pakistan om dronekrigen de opplever i hjemlandet? Mange gode idéer kom på bordet, og mange ble inspirerte til å engasjere seg i arbeidet mot dronekrigen og for freden.

Vi fikk også besøk fra Norsk forening for ubemannede luftfartøy (UAS Norge). Gunnar Rokseth og en dronepilot ga oss en demonstrasjon med to små droner som ble flydd over Voksenåsen og filmet oss. Etter dette ble UAS Norge-lederen med oss inn, og vi fikk en fin diskusjon om at droner i seg selv ikke trenger å være galt, men at militære droner og droner i krig er en helt annen sak. 

Mot militære droner – for nedrustning og fred

Det finnes mange ulike måter å arbeide mot dronekrigen på: menneskerettighetsaktivister og organisasjoner som jobber med å styrke respekten for folkeretten har ulike argumenter i deres arbeid mot dronekrig enn vi tradisjonelle fredsorganisasjoner har. Vår kampanje mot dronekrig er arbeid for å heve terskelen for å gå til krig, antikrigsarbeid, nedrustningsarbeid og arbeid for å begrense voldsmakten i verden og fremme av ikkevoldelige alternativer.

Relevante emner

Les også:

Fredsundervisere i Nord-Irland

Fredsundervisere i Nord-Irland

Hvordan kan vi dele metoder og erfaringer innen fredsundervisning – og hvordan kan vi involvere enda flere som lærere og fasilitatorer? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt på møtet mellom fem europeiske fredsorganisasjoner i Belfast i forrige uke.

24. 03. 2014Les