Introduksjonskurs i HIPP-metodikken

I helga holdt Norges Fredslag et introduksjonskurs i Help Increase the Peace Programme-metodikken (HIPP) på Sagene Samfunnshus.

Rundt 17 deltakere var med de tre dagene og mangfoldet i gruppa kom til uttrykk gjennom aldersspennet i gruppen fra 19-56 år. I tillegg hadde deltakerne og fasilitatorerene både ulik erfaring med hensyn til arbeidssituasjon, studier og landbakgrunn som Somalia, Norge, Irakiske Kurdistan, Sudan, Sverige, Frankrike og Tyskland, som bidro til en lærerrik, positiv og inspirerende helg!

Programmet var variert og bygget opp med fem ulike bolker. Gjennom helgen ble deltagerne introdusert til metodikken, og vi gjorde øvelser, leker og delte erfaringer og meninger knyttet til konflikthåndtering, samarbeid og bekreftelse, økonomisk rettferdighet, utvikling og sosial endring og å bygge fellesskap i gruppe og samfunn.

HIPP og AVP (Alternatives to Violence) er fredsundervisningsmetoder som Fredslaget bruker aktivt. Vi arrangerer kurs for egne medlemmer, men også på skoler, asylmottak og samfunnshus. Ingrid Brudevoll i HIPP-gruppa i Fredslaget har skrevet om HIPP og AVP på bloggen vår


Gjennom øvelser, lek og samtale ønsker vi å styrke deltakernes ferdigheter innenfor disse områdene:

  • Samarbeid, tillit
  • Konfliktløsning
  • Styrking av eget selvbilde, selvinnsikt, selvaktelse, affirmasjon (bekreftelse)
  • Kommunikasjonferdigheter: lytting, snakking og observasjon
  • Mangfold, deltakelse, samfunnsperspektiver
  • Fellesskap, ”Community Building”
  • Flerkulturell kommunikasjon

Om litt over en måned er alle som har deltatt på introduksjonskurs nå eller tidligere velkommen til å delta på et helgekurs for viderekomne. Det er helgen 13. til 15. desember. Ta kontakt dersom du vil delta!

Relevante emner

Les også:

HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

Fredslaget har nå ferdigstilt prosjektet Peace and Development in European Education. Resultatet er flere kortfilmer om hvordan vi bruker HIPP-metoden til å jobbe med mangfold og integrering, for å motarbeide konflikter i samfunnet og bidra til et fredelig multikulturelt Norge. Videoene inngår i en felles ressursbank som viser mangfoldet i fredsundervisningsmetode og -praksis i Europa.  

21. 09. 2015Les
Fredsundervisere i Nord-Irland

Fredsundervisere i Nord-Irland

Hvordan kan vi dele metoder og erfaringer innen fredsundervisning – og hvordan kan vi involvere enda flere som lærere og fasilitatorer? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt på møtet mellom fem europeiske fredsorganisasjoner i Belfast i forrige uke.

24. 03. 2014Les
Ungdomsleir for fred

Ungdomsleir for fred

Den siste uka før skolestart, fra 13. til 16. august, var en gruppe ungdommer samlet på Voksenåsen i Oslo for å lære om fredsarbeid – for å bli fredsambassadører.