FN-avtalen Arms Trade Treaty

Fredslaget har helt siden 90-tallet jobbet for en internasjonal avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel. Etter mange år med FN-forhandlinger, ble Arms Trade Treaty (ATT) vedtatt i FN 2. april 2013. 

Dessverre ble ikke ATT den sterke avtalen Fredslaget hadde jobbet for. Likevel er den et redskap for økt kontroll over internasjonal våpenhandel.

- Det er mye som mangler, det er ingen sterk avtale.

Hva er Arms Trade Treaty?

Arms Trade Treaty er et globalt rammeverk under FN med et sett regler for hvordan internasjonal handel med konvensjonelle våpen skal og ikke skal foregå. ATT er ingen nedrustningsavtale: Hensikten med avtalen er ikke er at det skal bli færre våpen i verden, men å få på plass internasjonale regler for våpenhandelen, med kriterier for når våpeneksport ikke skal tillates. 

Fredslaget jobbet for en sterk avtale med klare og sterke kriterier for alle typer internasjonale overføringer av alle typer våpen og krigsmateriell. 

En sterk avtale ville gjort at alle typer krigsmaterielloverføringer til land i krig eller land som grovt bryter menneskerettighetene, hadde blitt ulovlig å tillate under internasjonal lov. Den vedtatte avtaleteksten mangler dessverre tydelige kriterier for når våpenhandel ikke skal tillates, og utelater å forholde seg til viktige tema som utvikling, korrupsjon, våpenkappløp og konsekvensene av omfanget av dagens våpenhandel. Arms Trade Treaty trer i kraft når den har blitt ratifisert av 50 land. 

Les mer om hva en sterk avtale er her. 

For å lese avtaleteksten og finne andre ressurser, se http://controlarms.org/en/treaty/ og http://www.un.org/disarmament/ATT/

grypaakrava

Statssekretær Gry Larsen står på krava om en sterk ATT, juni 2012

Hva reguleres i avtalen?

Vi skulle helst sett at ATT regulerte absolutt alle typer våpen, deler og komponenter, ammunisjon, teknologi og alle ulike former for internasjonale overføringer av disse. Men alt for få våpentyper dekkes av dagens avtaletekst. I tillegg er også få former for internasjonale overføringer inkludert i avtalen. Dette er skuffende, men det er også viktig å huske at ATT er et gulv og ikke et tak: Stater står fritt til å regulere mer enn det som står i avtalen, og det er fortsatt mulig å jobbe for forbedringer under de kommende statskonferansene om avtalen. Dette er ikke en tapt kamp.

- Vi vil jobbe for at avtalen utbygges i fremtida.

Glemmer våpenkappløp og utvikling

I en tid hvor flere land ruster opp som ledd i våpenkappløp er det beklagelig at ATT ikke tar et tydelig standpunkt for å stanse våpeneksport til disse. Våpenkappløp er svært farlig og destabiliserende, og øker sjansen for at kriger bryter ut. I dag ser vi destabiliserende våpenkappløp utspille seg blant annet mellom India og Pakistan, Libya, Algerie og Marokko, i Midtøsten og i Øst-Asia. Ved å begrense våpenflyten inn til disse områdene, vil man også stabilisere konfliktene. 

Dessverre vil ikke Arms Trade Treaty kunne stoppe våpeneksport som nå fores inn i våpenkappløp. ATT vil heller ikke kunne stoppe våpeneksport som tydelig hindrer mottakerstatens evne til utvikling. Dette er tema Fredslaget jobbet for å få inn i avtalen under hele prosessen. 

Mer om utviklingskriteriet i vår rapport fra 2012.

Et skritt i riktig retning

Men til tross for avtalens svakheter, er det internasjonale initiativet for økt global våpenkontroll positivt. ATT kan føre til at land som i dag ikke har noen kontrollmekanismer, får bedre kontroll. Fredslaget vil sammen med sivilsamfunn både i Norge og internasjonalt jobbe for at Arms Trade Treaty utbygges i fremtiden slik at langt mer av dagens uansvarlige våpenhandel kan stanses gjennom avtaleverket.

Her kan du lese mer om den internasjonale kampanjen for en Arms Trade Treaty. 

Her er en video om ATT på Al Jazeeras sider. 

ATT-Hannah-og-Hanna

Les også:

Stans diktatoreksporten!

Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

17. 08. 2014Les
Hva er en sterk Arms Trade Treaty?

Hva er en sterk Arms Trade Treaty?

Gjennom kampanjearbeid, møter med politikere og arbeid i FN har vi i en årrekke krevd en sterk Arms Trade Treaty. Nå som ATT forhandles frem i FN er det nettopp dette slaget står om. Her kan du lese mer om hva en sterk avtale må inneholde.

17. 07. 2012Les