Diskusjon om norsk våpeneksportkontroll

Den svenske Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) var 5. november på besøk på Fredshuset for å snakke med norsk fredsbevegelse.

Den svenske komiteen skal undersøke eksportkontrollpraksis i flere land for å komme med forslag til hvordan svensk eksportkontroll kan skjerpes, særlig med tanke på eksport til ikke-demokratiske regimer.

Under møtet fikk Fredslaget mulighet til å presentere vårt syn på norsk eksportkontroll, regelverk og praksis.

KEX er en parlamentarisk komité oppnevnt av den svenske Riksdagen.

En parlamentarisk kommitté ska tillkallas för att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Her kan du lese mer om KEX. 

Relevante emner

Les også:

Stans diktatoreksporten!

Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

17. 08. 2014Les
Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les