Bred markering mot krigsmaterielleksport til undertrykkende regimer

- Vi må sette menneskerettigheter foran næringsinteresser, sier ungdomspartiene, som mener stortingspolitikerne må vise mer initiativ.

I dag ble stortingsmeldingen om krigsmaterielleksport for 2011 debattert i Stortinget. I den anledning samlet 20 organisasjoner og alle ungdomspartiene med moderparti på Stortinget seg om markeringen mot eksport av norsk krigsmateriell til undertrykkende regimer, som Fredslaget har vært med på å arrangere. 

Budskapet var klart og tydelig fra samtlige: Stans krigsmaterielleksporten til undertrykkende regimer nå! Debatten i Stortinget ga dessverre ingen klare svar på om dette kommer til å skje.

markering-9.-april-stortinget-kopi

Ungdomspartiene krever at Stortinget stanser diktatoreksporten nå

I et leserinnlegg i dagens Dagsavisen har alle ungdomspartiene med moderparti på Stortinget skrevet leserinnlegg der de peker på at norsk krigsmaterielleksport er Stortingets ansvar, og at Stortinget derfor nå må stanse diktatoreksporten. 

- Ved å selge krigsutstyr til Saudi-Arabia, er Norge med på å styrke diktaturets muligheter til å begå slike overgrep. Eksport av krigsutstyr til diktaturer virker også som en støtteerklæring til de samme regimene. Å utruste et diktatur militært er med på å legitimere både regimet og dets handlinger. Norge må stå på side med demokratiforkjemperne, ikke med statene som undertrykker dem.

Les hele innlegget her.

Både utenriksministeren og andre nevnte ungdomspolitikernes innlegg under debatten, men dessverre sa ingen av dem at Norge skal stanse krigsmaterielleksporten til diktaturer.

markering, diktatoreksport 9. april

Menneskerettigheter må gå foran næringsinteresser

Ungdomspolitikerne mener også stortingspolitikerne er for passive når det kommer til den norske krigsmaterielleksporten. Ledere og representanter fra KRFU, Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Venstre ble intervjuet av Nettavisen under dagens markering.


- Vi må sette menneskerettigheter foran næringsinteresser, tordner det fra ungdomspartiene, som mener stortingspolitikerne må vise mer initiativ. 


Et så bredt krav kan ikke ignoreres

I tillegg til den tverrpolitiske enigheten rundt kravet om stans i krigsmaterielleksporten til diktaturer og undertrykkende regimer, var det også en stor bredde blant de 20 organisasjonene som stilte seg bak markeringen. Humanitære organisasjoner, utviklingsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, kirkelige organisasjoner og fredsorganisasjoner med ulike innfallsvinkler til tematikken kunne samles under samme krav om eksportstans. Et så bredt krav kan ikke ignoreres av verken Storting eller Regjering.

Utenriksministeren unngår å ta tak

Om regjeringen virkelig mener det er viktig å bekjempe undertrykkelse, må de som et minimum avstå fra å utruste undetrykkerne militært. Hadde hensynet til menneskers frihet og liv veid mer enn den norske alliansepolitikken og krigsprofitten, hadde det vært enkelt for regjeringen å stanse denne eksporten. Dessverre er det ikke slik i dag. I dagens stortingsdebatt fikk utenriksministeren spørsmål om hvilken betydning den nye demokrati og menneskerettighets-sjekklista til regjeringen kom til å få på eksporten til land som Saudi-Arabia. Her fikk vi ingen tydelige signaler om en stans i denne eksporten fra ministeren. Han pekte på at norsk eksport av alle typer krigsmateriell - være det seg ammunisjon eller sambandsutstyr - skal vurderes likt, men at vi må vente og se hva slags følger dette får i praksis.

For oss er det enkelt. Politikerne må ikke sitte på gjerdet og se hvordan ting utvikler seg. Vi trenger ikke vente mer, nå må de ta tak. Norge stanset umiddelbart krigsmaterielleksporten til Libya da dette ble tema. Det er ingenting i veien for å stanse eksporten til undertrykkende regimer nå. Dette handler om å ta side med demokratiforkjemperne og ikke statene som undertrykker dem. 

Les også:

Stans diktatoreksporten!

Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

17. 08. 2014Les
Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les